Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde wil getuigen-deskundigen oproepen bij Raad van State

Leefbaar Zeewolde is van plan om diverse getuigen-deskundigen op te roepen in de zaak tegen Lelystad Airport die bij de Raad van State aanhangig is gemaakt. De deskundigen moeten duidelijkheid geven over de nieuwe routestructuren en de te verwachte geluids- en stankoverlast bij een uitbreiding van Lelystad Airport.

Vuistdik

Met het arriveren van een vuistdik rapport van de Raad van State op het bureau van Leefbaar Zeewolde is een volgende stap gezet in het beroep tegen de verwachte overlast van een uitgebreid Lelystad Airport. Het rapport geeft een verslag van alle appellanten die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan. Opvallend is dat Leefbaar Zeewolde de enige politieke partij is die het beroep tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport heeft ingesteld. De voornaamste reden voor de lokale partij is de te verwachten overlast van vliegroutes over ons dorp. Raadslid Ben Sonneveld, vertegenwoordiger van de lokale partij in het beroep, “Ons voornaamste bezwaar betreft de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over Zeewolde zijn gepland. Dat is voor ons ontoelaatbaar en bovendien zijn deze routes niet meegewogen in de milieueffectrapportage”. Verder merkt Leefbaar Zeewolde op dat met het aanwijzingsbesluit aangeeft om niet meer over de Oostvaardersplassen uit te vliegen, maar de vliegtuigen ‘linksom’ te laten gaan. Daardoor zullen uitgaande vliegtuigen langs ons dorp scheren of er zelfs overheen vliegen. Leefbaar Zeewolde vindt dat deze geplande vliegroutes verregaande consequenties heeft voor de leefomgeving van Zeewolde heeft, en zal zich dan ook blijven verzetten tegen deze overlast.

Getuigen

Om de argumenten verder kracht bij te zetten zal Leefbaar Zeewolde zowel de Lucht Verkeersleiding Nederland als verschillende deskundigen van Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra als getuigen oproepen. Sonneveld, “De Lucht Verkeersleiding Nederland moet duidelijkheid geven over de routestructuren en de onderzoekers moeten een inschatting geven van de verwachte geluids- en stankoverlast, en risicoprofielen”. Deze getuigen deskundigen moeten het verschil aangeven ten opzichte van de bevindingen in de milieueffectenrapportage, waarin de informatie over de genoemde routestructuren niet is meegewogen. “En alleen dan kan de Raad van State een oprechte afweging maken over de milieueffecten van een uitgebreid Lelystad Airport”, licht Sonneveld verder toe.

Vervolg

Momenteel krijgen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM tot 10 maart de tijd om een verweerschrift te schrijven. Daar kunnen de partijen weer op reageren en vervolgens wordt besloten of de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak bij de zaak betrokken wordt of dat direct besloten wordt tot een zittingsdag. Al met al kan de procedure nog enkele maanden duren en zal Leefbaar Zeewolde u op de hoogte houden van de voortgang.

Ben Sonneveld

0616782007