Oud-Burgemeester Ype Dijkstra informateur Zeewolde

Oud-Burgemeester Ype Dijkstra informateur Zeewolde

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij is graag bereid die taak op zich te nemen. Leefbaar Zeewolde neemt als grootste partij het initiatief om een informateur te benoemen die de mogelijkheden gaat onderzoeken om tot een nieuwe coalitie te komen. ‘Het is logische keus’, aldus fractievoorzitter Rein Zijlstra. ‘De heer Dijkstra kent Zeewolde goed en heeft de plaatselijke politiek de afgelopen jaren steeds gevolgd dus hij weet wat er speelt. Belangrijk bij deze keuze is ook dat er draagvlak bij de andere partijen voor hem is. Leefbaar Zeewolde sluit geen enkele partij uit om mee samen te werken. Het is wel belangrijk dat iedereen nu naar de toekomst kijkt en niet meer in het verleden blijft hangen. Er liggen serieuze problemen op ons bordje en er is politieke moed voor nodig om die op te lossen’ aldus Zijlstra.

4 jaar

Leefbaar Zeewolde wil een stevige coalitie vormen met een goed team wethouders. ‘Het is belangrijk dat een college de komende periode van 4 jaar volmaakt. Gezien de problematiek die er ligt op diverse beleidsterreinen is stabiliteit en continuïteit van groot belang. Er moet vertrouwen in elkaar zijn en er moet op een prettige manier samengewerkt kunnen worden’ aldus Zijlstra. Hoewel er deze week twee raadsvergaderingen op de agenda staan, beginnen de voorbereidingen zo spoedig mogelijk. ‘We leggen ons niet vast op een datum wanneer een en ander klaar moet zijn, maar de wens van Leefbaar Zeewolde, en ook die van de andere partijen, is dat we voortvarend aan de slag gaan. Een kwalitatief goed programma en een goed team wethouders is belangrijker dan ons blindstaren op een bepaalde datum’ zo vindt de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra, fractievoorzitter, tel. 06-54321078