Inwoners, bedankt!

U heeft massaal voor Leefbaar Zeewolde gekozen. Meer dan 33% van de kiezers heeft op ons gestemd. Dat betekent dat wij maar liefst 7 van de 19 raadzetels hebben gekregen. Dat is uniek! Voor de vierde keer op rij heeft u van Leefbaar Zeewolde de grootste partij gemaakt.

Uw stem betekent dat u het eens bent met onze visie op Zeewolde. Een mooi en leefbaar dorp waar mensen in een dorpse, prettige, groene en ruime omgeving veilig kunnen wonen, werken, recreëren en vooral met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

Leefbaar Zeewolde zal het initiatief nemen om samen met de andere partijen besprekingen aan te gaan met als doel een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders te formeren. Leefbaar Zeewolde beseft dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben en die gaan wij niet uit de weg. Wij willen op een respectvolle en constructieve manier met andere partijen aan de slag. Het moet wat ons betreft eens definitief afgelopen zijn met het gekissebis in de raad. Samen staan we voor grote uitdagingen en we kunnen beter gezamenlijk onze energie daar in steken, dan elkaar vliegen afvangen in raadsvergaderingen.

De komende jaren zullen moeilijke en pittige keuzes gemaakt moeten worden. Leefbaar Zeewolde wil dat daar draagvlak voor onder de inwoners is. Wij zullen er niet voor schromen u daarbij te betrekken, want het gaat ons allemaal aan.

Wij hopen van harte dat alle politieke partijen de blik naar voren richten. De toekomst is belangrijk en het is ieders verantwoordelijkheid daar op een constructieve manier aan mee te werken.

Namens het bestuur en fractie van Leefbaar Zeewolde, nogmaals hartelijk bedankt!

Zeven zetels! (foto: Erik Wallenburg)