Nieuw college

Nieuw college

Na een intensieve informatieperiode heeft informateur, en onze voormalige burgemeester, Ype Dijkstra geconcludeerd dat een college met Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is aan de hand van een aantal randvoorwaarden die wij hem vooraf hebben meegegeven. De belangrijkste waren dat er voldoende programmatische overeenkomsten dienden te zijn en dat de kandidaat-wethouders in teamverband goed met elkaar kunnen samenwerken en betrouwbaar zijn. Daarnaast was het voor Leefbaar Zeewolde heel belangrijk dat een aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma werden opgenomen in het coalitieakkoord. Dat alles hebben wij kunnen realiseren en daar zijn wij uiterst tevreden over. De nummers 1 en 2 van onze kandidatenlijst Winnie Prins en Rein Zijlstra zullen als wethouder aantreden in het nieuwe college.

Geen VVD en CDA

Veel mensen dachten na de verkiezingen dat Leefbaar Zeewolde met 7 zetels en de VVD met 4 zetels direct een college zouden vormen want daarmee was er een ruime meerderheid van 11 zetels in de raad. De informateur heeft geconcludeerd dat de VVD niet in voldoende mate aan de gestelde randvoorwaarden voldeed en dat geldt ook voor het CDA. Beide partijen zijn “not amused” zo is wel duidelijk geworden, maar het is natuurlijk geen automatisme dat de nummers 2 en 3 van de verkiezingsuitslag zomaar in een college terecht komen. Ik herinner mij nog heel goed dat in 2002 Leefbaar Zeewolde de verkiezingen won met 31% van de stemmen en dat andere partijen Leefbaar Zeewolde gewoon links lieten liggen. Daar hadden ze hun eigen argumenten voor en er is toen een college gevormd van VVD, CDA en ChristenUnie. Eind 2004 is Leefbaar Zeewolde alsnog in het college gekomen, maar dat terzijde. Betrouwbaarheid, stabiliteit,duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, passen in een team, geloofwaardigheid, houding en gedrag zijn de begrippen waarlangs de meetlat is gelegd. De VVD en het CDA scoorden niet genoeg op deze punten. Tevens is gebleken dat er op belangrijke programmatische punten onvoldoende overeenkomsten waren met Leefbaar Zeewolde en dat zou op termijn de samenwerking kunnen ondermijnen. De ambitie is om de hele bestuursperiode op volle kracht samen door te werken want er staat een hoop te gebeuren in ons dorp.

Laatste weblog

Nu het college is gevormd kan ik weer een hoofdstukje afsluiten en zal ik mij (nog) minder met de dagelijkse Zeewolder politiek bezighouden. Ik blijf voorlopig nog wel voorzitter van het bestuur van Leefbaar Zeewolde, maar neem dus meer afstand. Dat betekent dat ik daarover ook niets meer te melden heb c.q. ik geen kritische noten meer zal kraken over het wel en wee van de politici in Zeewolde. Het stokje geef ik over aan onze nieuwe wethouders Winnie en Rein die u regelmatig via hun weblog op de hoogte zullen houden van hun werk en de uitvoering van het beleid van het nieuwe college.

Ik wens ze vanaf deze plaats heel veel succes toe. Zoals gezegd, er liggen grote uitdagingen te wachten en zij zullen ook hele moeilijke beslissingen moeten nemen om Zeewolde weer op de juiste koers te krijgen. Via de statistieken van onze website heb ik gemerkt dat dit weblog veel werd gelezen. Dank daarvoor. Ook dank voor de positieve en negatieve reacties die mijn teksten u in de pen deden klimmen.

Hartelijke groet,

Michiel Schouten.