Formatie nieuw college is klaar

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij heeft de afgelopen periode intensief gewerkt om een nieuw college te vormen. Zijn opdracht was om tot een duurzaam en stabiel college te komen met wethouders die vertrouwen in elkaar hebben en in teamverband kunnen samenwerken.

In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft hij zijn eindrapportage aangeboden. Hij is tot de conclusie gekomen dat een college bestaande uit Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is. Dat betekent op zowel programmatisch vlak als de intentie van de kandidaat-wethouders. De VVD en het CDA komen hierdoor in de oppositie terecht samen met de eenmanspartijen van D66 en Burgerbelang.

Namens Leefbaar Zeewolde zullen Winnie Prins en Rein Zijlstra wethouder worden; Gerben Dijksterhuis namens de ChristenUnie en Hendrik de Vries namens de PvdA/GL.

Gezien de uitslag van de verkiezingen lijkt het misschien vreemd dat de VVD en het CDA niet in het college komen, maar de informateur heeft aan de hand van de thema’s: stabiliteit, duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, betrouwbaarheid, passen in een team, geloofwaardigheid, oud zeer en houding en gedrag scherp gekeken naar de kansen en bedreigingen bij alle partijen. Zijn conclusie is dat de VVD en het CDA onvoldoende tegemoetkomen aan deze thema’s om tot een duurzaam en stabiel college te komen.

Op donderdag 29 april a.s. zal het nieuwe college worden geïnstalleerd. Dat betekent dat Winnie Prins en Rein Zijlstra de fractie verlaten om verder te gaan als wethouder en dat Peter Koelewijn en Jeanine van Leeuwen als raadsleden worden benoemd om het Leefbaar Zeewolde 7-tal weer compleet te maken.