Brandweerkazerne en ambulancepost naar de Mast op het Schepenveld

Donderdag 28 april jongstleden heeft de gemeenteraad besloten een bestaand pand op de Mast aan te kopen ten behoeve van de vestiging van de brandweer en een permanente ambulancepost. Met dit besluit kan dit zeer lang lopende dossier eindelijk worden afgerond.

De opkomsttijden van onze brandweer zijn aantoonbaar te hoog, wat vooral wordt veroorzaakt door de huidige locatie aan de haven, maar ook de ontwikkeling van ons dorp door de jaren heen. Hierdoor kunnen inwoners van Zeewolde bij calamiteiten onnodig aan extra gevaren bloot komen te staan.

Meerdere colleges hebben steeds de optie van een extra uitrukpunt als voorkeur gehad, waardoor een semi-permanente dislocatie aan de Sportlaan ontstaan zou zijn, ook nog eens in een groenzone. De huidige kazerne aan de haven zou dan ook nog tot in lengte van jaren in gebruik zijn gebleven, voornamelijk als kantoorruimte en botenhuis.
Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt voor een duurzame oplossing welke moest voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden: centraal gelegen, één locatie, passend in een bestaand bestemmingsplan en tevens ruimte biedend voor een permanente ambulancepost.

Een nieuw te bouwen brandweerkazerne was sinds enige jaren geen reële optie meer, aangezien de gemeenteraad al had besloten deze optie te laten vallen. Toch kwam deze optie zeer recent weer in beeld. Een dergelijke keuze zou ten eerste aanzienlijk hogere jaarlijkse lasten met zich meebrengen en ten tweede het traject nóg weer langer laten duren, wat de veiligheid niet te goede zou zijn gekomen. Er moest dan immers eerst worden gesloopt en vervolgens volledig worden herontwikkeld.

Het nu gekozen bestaande pand aan de Mast op het Schepenveld voldoet aan de gestelde voorwaarden en is in relatief korte tijd geschikt te maken voor ons brandweerkorps en de ambulancepost.

Voor meer informatie, Rob Tulleken, raadslid.