Leefbaar Zeewolde stemt voor bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld

Op 26 mei heeft Leefbaar Zeewolde, in een zeer lange raadsvergadering, ingestemd met het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld waar aan de rand van het dorp onder andere een Perifere Detailhandels Vestiging (PDV) kan komen. Leefbaar Zeewolde heeft samen met de andere coalitiepartijen een aangepast plan ingediend en dat is aangenomen door een meerderheid van de raad. Al vele jaren wordt er gesproken over dit bestemmingsplan waarbij de gemeenteraad op diverse momenten unanieme besluiten heeft genomen over de voortgang. Waarom is er op initiatief van Leefbaar Zeewolde een aangepast plan ingediend?

  1. Er kan nu een PDV worden gerealiseerd. De grootte daarvan past bij de huidige omvang van het dorp. De oorspronkelijke omvang was ongeveer twee keer zo groot. De contracten met een ontwikkelaar kunnen worden nagekomen. Was dat niet het geval, dan zou dit leiden tot schadeclaims die de inwoner van Zeewolde zou moeten gaan betalen.
  2. Alleen de bouw van deze PDV is nu mogelijk. De overige invulling van het gebied wordt later beslist als de nieuwe Structuurvisie en Detailhandelsvisie bekend zijn.
  3. Inwoners en bedrijven die contracten sluiten met de gemeente kunnen er op blijven vertrouwen dat de gemeente haar verplichtingen nakomt. Bedrijven en investeerders komen niet naar Zeewolde als contracten op het allerlaatste moment door de politiek kunnen worden verscheurd.
  4. De vaarroute Blauwe Diamant kan worden afgebouwd en ook daarmee worden gemaakte afspraken met bewoners langs de Blauwe Diamant nagekomen. Ook hier zou anders sprake kunnen zijn van schadeclaims.
  5. De nieuwe wegontsluitingsstructuur in het gebied kan worden gerealiseerd. Ook hier geldt dat afspraken met bewoners worden nagekomen.
  6. Op Schepenveld/Planetenveld zitten een aantal bedrijven die niet binnen de daar geldende  bestemmingsplannen passen. De gemeenteraad heeft al eerder besloten dat deze ongewenste situatie eindig moet zijn. Deze bedrijven worden nu dus in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar een andere locatie waar ze wel thuishoren en waar ze ook kunnen uitbreiden als daar behoefte aan is.

Het afwijzen van het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld zou betekenen dat na een ontwikkeling van 5 jaar op het allerlaatste moment de stekker eruit wordt gehaald. Met name de opstelling van de VVD en het CDA was op 26 mei jl. merkwaardig. De plannen zijn namelijk ontwikkeld door colleges waarin het CDA en de VVD wethouders leverden en juist deze wethouders hebben de plannen steeds verdedigd. Het huidige college, met daarin Leefbaar Zeewolde, heeft gewoon de door de gemeenteraad unaniem gegeven opdrachten uitgevoerd. Dat getuigd van een betrouwbare en consistente lijn. Ook hebben het CDA en de VVD nog niet zo heel lang geleden ingestemd om miljoenen beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te doen om dit nieuwe bestemmingplan mogelijk te maken. Jammer dat deze partijen nu dan toch tegen het voorstel stemden.