Visie van Leefbaar Zeewolde op verhogen van de OZB met inflatiecorrectie

De OZB is een belangrijke directe inkomstenbron van gemeentes in Nederland en daarmee een begrotingspost van grote importantie. Een aantal raadsfracties willen voor 2012 voor de OZB afzien van de inflatiecorrectie.

Iedere zichzelf respecterende gemeente zal zijn begroting echter zo opstellen dat er zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten rekening wordt gehouden met de inflatie.

Als je geen rekening houdt met inflatiecorrectie aan de inkomstenkant dan hol je de begroting op termijn uit en loop je na een paar jaar zomaar een flink aantal procenten achter met het risico dat je die op zeker moment in één keer moet inlopen.

Natuurlijk is het zo dat de begroting voor 2012 nu een flink overschot laat zien. Dit komt vooral doordat de raad in 2010 en 2011 al besluiten heeft genomen met het doel de begroting in de komende jaren op orde te houden. Dit zijn onder andere flinke efficiëntiekortingen op de gemeentelijke organisatie en verhoging van de toeristen- en precariobelasting. Zaken die de inwoners van Zeewolde niet voelen in hun portemonnee. Het zijn echter onzekere tijden. In 2011 hebben we het verwachte overschot van 750.000 euro zien afnemen tot 91.000 euro. Dit terwijl het jaar nog niet ten einde is. Ook voor 2012 zijn er flinke risico’s in de begroting, die te maken hebben met maatregelen vanuit Den Haag en de toenemende verslechtering van het economische klimaat. Het dan op voorhand ‘weggeven’ van een (nog onzeker) begrotingsresultaat is geen verstandig financieel beleid.

Uiteindelijk beslist de raad over de besteding van het rekeningsresultaat. Mocht bij de het afsluiten van een jaar blijken dat ondanks de risico’s er een stevig overschot is dan is dat het moment een besluit te nemen over een eventuele teruggave.

Rob Tulleken, raadslid