Bestemmingsplan Horsterwold en visie jeugdbeleid

Zaterdag 8 september jl. was er Cultuurmarkt. Ook de gemeente Zeewolde had een stand, en samen met de burgemeester en mijn collega-wethouders zou ik een aantal uren aanwezig zijn om met u, inwoners van ons dorp, te praten over alle onderwerpen waar u het over wilde hebben.
Zou, want tot mijn grote spijt heb ik drie dagen op bed gelegen met een virusinfectie.
In het voorjaar hopen we een dergelijke actie te herhalen. Mochten er in de tussentijd zaken zijn die u van het hart moeten, laat het mij weten, dan maak ik tijd voor u! Ook als u vragen heeft of zaken wilt weten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Bestemmingsplan recreatiepark Horsterwold
Afgelopen maandagavond is het vergaderseizoen met de gemeenteraad en de commissies weer begonnen. Op de agenda stond onder andere het voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark Horsterwold. Een voorontwerp is de allereerste fase die een bestemmingsplan doorloopt voordat na inspraak en visie, het plan definitief wordt en de bestemming (de mogelijkheden die er zijn in een bepaalde buurt of wijk, wat is toegestaan en wat niet) vastlegt.
Zo’n plan maken we om de bewoners en/of gebruikers van zo’n wijk duidelijkheid te bieden en te beschermen. Zo kun je in een woonwijk ervoor zorgen dat er geen (bedrijfs)activiteiten plaatsvinden, die zorgen voor parkeeroverlast, drukte en onveiligheid voor de kinderen die er spelen en verblijven. Bij een bedrijventerrein zorg je ervoor dat duidelijk wordt welk  type bedrijven er zich kunnen vestigen. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat de winkeliers in het centrum, die een commerciële prijs betalen voor hun pand, geen oneerlijke concurrentie ondervinden van winkeliers die een goedkope bedrijfshal huren ergens op een industrieterrein. Natuurlijk is het niet leuk als je beperkt wordt door de regels in een bestemmingsplan, maar in onze gemeente hebben we voldoende ruimte om ieder te bieden wat hij of zij wil.
Bij het bestemmingsplan Horsterwold gaat het erom dat wij de recreatiefunctie vastleggen, en dat er nog steeds niet permanent gewoond mag worden.
Met de Vereniging van Eigenaren van Horsterwold hebben we al diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen voor de impasse die al jaren heerst. Eind van dit jaar hopen we met een verslag te komen.

Uitgangspunten visie jeugdbeleid
Donderdagavond stond het visiestuk jeugd op de agenda. Voor sommigen een lastig stuk, omdat een visie geen concreet verhaal is met beslispunten, maar de uitgangspunten vastlegt van waaruit je aan zo’n concreet stuk gaat werken. Het is de bedoeling om met de jongeren zelf te gaan praten over wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Wij gaan daarbij de tienerraad, de Levant en de Orient en eventueel de Groene Schuur betrekken om de diverse leeftijdsgroepen te benaderen. Ook zullen we de ouders van de jongste kinderen benaderen.
Laat ik duidelijk zijn: in eerste instantie zijn de ouders van kinderen en jongeren, en jongeren zélf verantwoordelijk voor hun opvoeding, hun leven en de dingen die zij nodig hebben. Maar daarnaast zijn er vele instanties, zoals sport, kinderdagverblijf, de kerken, muziek en de buurt, die een grote rol in hun leven spelen. En dan heb ik het nog niet over de rol van de gemeente zelf.
Wij gaan dat, net als we dat bij de ouderen hebben gedaan, in kaart brengen. In maart verwachten we de uitwerking daarvan met de commissie- en raadsleden te bespreken.

Al met al een drukke start van een nieuw seizoen. Tot slot zijn de verkiezingen nu achter de rug en ik ben heel benieuwd wat een nieuw regeerakkoord voor de gemeente gaat betekenen. Al lange tijd hangen nieuwe bezuinigingen in de lucht en het wordt tijd dat we weten waar we aan toe zijn. Daar zal ik u een volgende keer graag over informeren.

<Winnie Prins>