Leefbaar Zeewolde start WOB procedure om vliegroutes van Lelystad Airport boven tafel te krijgen.

Leefbaar Zeewolde doet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om een voorstudie over de vliegroutes van Lelystad Airport in handen te krijgen. De lokale partij acht deze informatie cruciaal voor ons dorp en wil de inwoners deelgenoot maken van deze nieuw geplande luchtvaartroutes. Om de studie in handen te krijgen heeft Leefbaar Zeewolde de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeschreven.

Lelystad Airport, gesteund door het Ministerie van Infrastructuur, streeft ernaar om een regionale luchthaven te worden. Ondanks dat de uitbreidingsplannen al vier keer door de Raad van State naar de prullenbak zijn gewezen, wil Lelystad Airport al in 2015 een aanzet maken om tot 30.000 vliegbewegingen per jaar te komen. De impact van de aan- en uitvliegroutes spelen een belangrijke rol voor de Zeewolder bevolking.

In de afgelopen commissievergadering Ruimte en Wonen (26 november) werden de rapporten over de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim besproken. Bij de stukken zat een reactie van dhr. Atsma, waarbij de voormalige staatssecretaris verwees naar een voorstudie [begin citaat]… die is uitgevoerd naar het vormgeven van een operationeel concept voor de luchthaven Lelystad gericht op gefaseerde groei van Lelystad conform het Aldersadvies…[einde citaat]. Navraag leert dat in de voorstudie de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport worden gepresenteerd. De studie was echter alleen beschikbaar voor intern gebruik en nog niet openbaar. Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde Ben Sonneveld, ‘Het is toch vreemd dat deze plannen wel bij de Alderstafel zijn gepresenteerd, maar niet verder worden vrijgegeven voor de inwoners van ons dorp.’ Leefbaar Zeewolde houdt al jaren de ontwikkelingen van Lelystad Airport in de gaten en wil via de raad en in het publieke debat de Zeewolder bevolking op de hoogte houden. Een WOB procedure kan tot vier weken duren en Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen via de website (www.leefbaarzeewolde.nl) melden.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007