Leefbaar Zeewolde herlanceert het OV-Zwartboek

De invoering van de controversiële busdiensten en –routes door Connexxion in Zeewolde heeft het nodige stof doen opwaaien. Een goede reden voor Leefbaar Zeewolde om het digitaal OV-Zwartboek opnieuw te activeren en gedupeerde busreizigers een kans te geven om hun beklag te doen. Met een symbolische registratie van een van de vele busreizigers startte Leefbaar Zeewolde een nieuwe advertentiecampagne om het OV-Zwartboek onder de aandacht van de Zeewoldenaren te brengen.

Leefbaar Zeewolde is verbaasd over de nieuwe routes die veel passagiers in Zeewolde Zuid en het Centrum zullen benadelen. Vooral het overslaan van een aantal haltes bij lijn 142 hebben verregaande consequenties voor passagiers in Zeewolde Zuid en het Centrumgebied die nu verder moeten lopen om een bushalte te bereiken. Leefbaar Zeewolde meent dat een systematische registratie van de klachten meer inzicht zal geven over hoe de inwoners van ons dorp de nieuwe busregeling ervaren. Leefbaar Zeewolde weet dat in februari de buslijnen worden geëvalueerd maar wil graag de mensen aan het woord laten en is daarom geïnteresseerd in de reacties van de busreiziger die via het OV-Zwartboek zijn mening kan geven. Leefbaar Zeewolde laat met het opnieuw openstellen van deze website ook meewegen dat gedurende de winterperiode van december tot maart veel busreizigers hinder ondervinden van uitval en te volle bussen. Het OV-Zwartboek is een uitstekend medium om uw klachten te melden en, indien gewenst, direct naar Connexxion door te sturen.

Rozalia Choo, studente in Amsterdam registreerde als eerste een digitale klacht vanuit het bushokje in het centrum. Rozalia, “Ik ben erg blij dat we nu op een snelle en eenvoudige manier onze klachten kunnen registreren en verder kunnen doorsturen naar Connexxion”. Het digitale klachtenformulier is binnen een minuut ingevuld en biedt de mogelijkheid de klacht direct door te sturen naar de busmaatschappij.
De website is te vinden onder het adres www.OV-Zwartboek-Zeewolde.nl. Leefbaar Zeewolde registreert niet alleen de klachten er wordt ook een gedegen analyse van de knelpunten in het openbaar vervoer gemaakt. Het rapport ‘Te vroeg en te vol’, was een eerste rapportage waarin de bevindingen van het OV-Zwartboek werden geanalyseerd. Het rapport is te bekijken op de website www.leefbaarzeewolde.nl.

Raadsleden en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde zijn tevreden. Tulleken, ‘Veelvuldig krijgen we klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met het OV-Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken.’ Sonneveld, ‘Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij en gemeente komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren.’

De website houdt een registratie bij van alle klachten. Het OV-Zwartboek zal worden aangeboden aan de busdienst, Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in ons dorp te verbeteren.

Informatie:  Ben Sonneveld 06-16782007
Rob Tulleken 036-5222463