OV-Zwartboek legt lijn 142 onder vuur

Sinds het opnieuw activeren van het digitale OV-Zwartboek is een groot aantal klachten binnengekomen bij de door Leefbaar Zeewolde beheerde site. Vooral lijn 142 moet het ontgelden.

Het OV-Zwartboek toont aan dat veel passagiers in Zeewolde Zuid en het Centrum zijn benadeeld door de nieuwe routestructuur. Veel klachten hebben dan ook betrekking op het overslaan van een aantal haltes bij lijn 142 in Zeewolde Zuid en het Centrumgebied. Passagiers moeten nu verder lopen om een bushalte te bereiken. Maar ook over lijn 159 zijn klachten binnengekomen. In een tussenrapportage, worden de eerste bevindingen van het OV-Zwartboek samengevat.

OVZB_Tussenrapportage_2013 (1)

Met deze systematische registratie van klachten wil Leefbaar Zeewolde meer inzicht krijgen over de effecten van de nieuwe busregeling op de inwoners van ons dorp. De tussenrapportage van Leefbaar Zeewolde is dan ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de nieuwe busroutes die deze maand staat gepland. Bovendien wil Leefbaar Zeewolde graag de mensen zelf aan het woord laten omdat niet alleen statistische analyses te maken maar ook aandacht te geven aan de individuele reacties die in een annex van de tussenrapportages zijn terug te vinden. De tussenrapportage zal worden verstuurd naar de gemeente Zeewolde, Gedeputeerde staten provincie Flevoland, verantwoordelijke voor het OV in Zeewolde en Connexxion.

Raadsleden en ontwerpers van het OV-Zwartboek Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde hopen dat Connexxion en de provincie de busroutes gaan aanpassen. Tulleken, ‘De klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp hebben veelal betrekking op de nieuwe busroutes.’ Sonneveld, ‘Met deze gedetailleerde analyse hopen we dat Connexxion met redelijke oplossingen kan komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde verbeteren.’

Zie ook: http://www.ov-zwartboek-zeewolde.nl/

Informatie:  Ben Sonneveld 06-16782007
Rob Tulleken 036-5222463