Geplande Vliegroutes desastreus voor Zeewolde

De vliegroutes die voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn gepland veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast. Bij zowel de gangbare als de alternatieve routes gaat ons dorp hinder ondervinden van de vliegtuigen. Ook verliest ons dorp het van de vogels in de Oostvaardersplassen.

Middels een WOB procedure bij het ministerie van infrastructuur en Milieu heeft Leefbaar Zeewolde de hand weten te leggen op het rapport waarin de geplande vliegroutes voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden gepresenteerd (het rapport is hier te downloaden (16Mb)).

Vogels gaan voor de inwoners van Zeewolde
Op bijgesloten kaartjes staan de indicatieve en alternatieve route structuur. De keuze van de route wordt bepaald door de windrichting waarbij de indicatieve route het meeste wordt gebruikt. De vertrekkende vliegtuigen zorgen bij de indicatieve route voor de meeste overlast zodra de zogenaamde linksom route wordt verkozen. De rechtsom route vliegt over de Oostvaardersplassen. Helaas voor Zeewolde zal er veelal voor de linksom route worden gekozen. De reden daarvoor is dat Luchtverkeersdienst Nederland, de vliegtuigen op de vertrekroutes niet hoger wil late vliegen dan ongeveer 600 meter (2000 voet) om kruisend vliegverkeer met Schiphol te mijden. En daar zit hem nu de kneep.
Wetgeving verbiedt het overvliegen van natuurgebieden op minder dat 900 meter en om de Oostvaardersplassen te vermijden zal vaker voor de linksom route worden gekozen. Inderdaad hier gaan vogels voor de inwoners van Zeewolde. Maar ook de alternatieve routestructuur zal veel overlast geven doordat vliegtuigen op hoogtes van 600 meter Zeewolde zullen passeren om ze de daling naar Lelystad Airport te gaan inzetten.

Megaclaim
Ben Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘We hebben al eerder kaartjes gepubliceerd die verdacht veel op deze huidige routes leken, en ook toen hebben we gewaarschuwd voor de overlast die het vliegveld kan veroorzaken voor ons dorp. Ik denk nu dat we de handen ineen moeten slaan met Dronten, Biddinghuizen en andere gemeentes die overlast gaan krijgen van de vliegtuigen.
Een megaclaim voor planschade kan wellicht de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport nog tegenhouden’. Verder moeten de uitbreidingsplannen nog worden goedgekeurd en is een Milieueffectenrapportage vereist. Eerdere plannen werden al vier keer naar de prullenmand gewezen door de Raad van State. ‘Met deze routestructuren moet dat ook weer het geval zijn’, aldus Sonneveld.

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007