Stop de Exodus? Feiten en werkelijkheid

In de Zeewolde Actueel van 3 september stond een advertentie van Burgerbelang met de titel ‘STOP DE EXODUS’, waarin deze politieke partij de feiten verdraait.

  1. De Kadernota Wonen zou door het college zijn geactualiseerd. Dit is niet het geval. Er is een bestuursopdracht gegeven voor een actualisatie, maar de gemeenteraad beslist hierover.
  2. Er is geen sprake van bevolkingskrimp. Op 1 januari 2013 stonden er 21.262 inwoners ingeschreven en op 4 september stonden er 21.368 inwoners ingeschreven. Een toename van 106 inwoners en dus geen bevolkingskrimp zoals Burgerbelang beweert.
  3. Het college faalt niet in haar beleid. De economische (wereld)crisis gaat niet voorbij aan Zeewolde.
  4. In 2012 zijn niet slechts 12 woningen opgeleverd, maar 43 woningen waarvan 29 zorgwoningen. Op dit moment zijn 84 woningen in aanbouw c.q. net opgeleverd; zijn 102 nieuwe woningen in de verkoop en nog eens 235 woningen in ontwikkeling. Menig gemeente zou zijn vingers aflikken bij deze woningbouwaantallen.
  5. Er is nog nooit een Starterslening om budgettaire redenen geweigerd door de gemeente. Bij de gemeenteraad ligt juist een voorstel om de leningen voor een bestaande koopwoning uit te breiden van een maximale aankoopprijs van € 225.000,- naar € 265.000,-. Nieuw in dit voorstel is de mogelijkheid om een Starterslening voor een nieuwbouw koopwoning tot een maximale aankoopprijs van € 210.000,- aan te vragen. Hierover moet de gemeenteraad dus nog een besluit nemen.

Zomaar 5 feiten die door Burgerbelang worden verdraaid en gebruikt worden als stemmingmakerij!

Kritiek leveren op de coalitiepartijen en het college is prima, maar dan wel graag met onderbouwde feiten en argumenten.