Leefbaar Zeewolde roept op om zienswijze in te dienen over voorbereiding MER Lelystad Airport

Lelystad Airport bereidt een Milieueffectenrapportage voor die de effecten van de vliegvelduitbreiding in kaart moeten brengen. Lelystad Airport moet uitgroeien tot de tweede luchthaven van ons land en de geplande vliegroutes veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept de bevolking daarom op om massaal een zienswijze in te dienen om een correcte Milieueffectenrapportage te laten plaatsvinden die duidelijk de effecten van geluidsoverlast evalueert. Meer informatie over de procedure en een voorbeeldbrief is hieronder te vinden.

De Notitie
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.-procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport, worden de nieuwe richtlijnen voor een Milieueffectenrapportage (MER) beschreven. De MER evalueert de milieueffecten van een vliegvelduitbreiding in Lelystad. Leefbaar Zeewolde ziet veel onvolkomenheden en bezwaren in de geplande aanpak van de MER. De lokale partij is het er niet mee eens dat de notitie is opgesteld door Lelystad Airport zelf. ‘Lelystad Airport is duidelijk een belanghebbende partij die gebaat is bij een soepele MER procedure zonder vertraging. Om de schijn van partijdigheid te vermijden was het beter geweest als een onafhankelijk instituut deze notitie hadden geschreven ondersteund door bewoners van omliggende gemeentes en aangrenzende landbouwpercelen.’, aldus Ben Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. Ook wijst de lokale partij op de onbetrouwbaarheid van rekenmodellen die geluidsoverlast moeten meten. Leefbaar Zeewolde is voor echte metingen waarbij het geluid op de grond wordt gemeten terwijl vliegtuigen de geplande routes volgen.

Vogels en mensen
Middels een WOB procedure heeft Leefbaar Zeewolde begin dit jaar de hand weten te leggen op de vliegroutes die gepland zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport. De conclusie was dat bij alle voorgestelde routes ons dorp geluidshinder zal gaan ondervinden. Ook verliest ons dorp het van de vogels in de Oostvaardersplassen. Luchtverkeersdienst Nederland wil niet dat vertrekroutes hoger gaan dan 600 meter om interferentie met vliegverkeer naar Schiphol te voorkomen. Maar het is verboden om op die hoogte over natuurgebieden te vliegen. Om de Oostvaardersplassen te vermijden zal vaker voor de zogenaamde linksom route worde gekozen waardoor vertrekkende vliegtuigen op 600 meter het dorp voorbijscheren. Maar ook dalende vliegtuigen zullen voor veel overlast zorgen als ze op hoogtes van 600 meter ons dorp passeren. In de voorbeeldbrief dringt Leefbaar Zeewolde aan om de vliegroutes alsnog over de Oostvaardersplassen te laten vertrekken, waardoor er veel minder geluidsoverlast in Zeewolde is te verwachten.

Sonneveld, ‘We hebben een brief opgesteld als voorbeeld en inspiratie om een zienswijze over de voorbereidingen van de MER in te dienen’.

Download hier de brief LA_voorbeeld_zienswijze_Aug_2013

en de notitie Notitie_MER_LA_Juli_2013

Leefbaar Zeewolde hoopt dat Zeewoldenaren de notitie kritisch doornemen en hun zienswijze kenbaar maken. Zienswijzes kunnen tot 16 september worden verstuurd naar Centrum Publieksparticipatie, Voornemen luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG.
Voor meer informatie, ga naar de website van het Centrum Publieksparticipatie.

Ben Sonneveld, 06-16782007