Leefbaar Zeewolde laat zich niet in slaap sussen door de heer Alders

De informatie van de heer Alders afgelopen maandag 10 februari was er volledig op gericht om de bevolking van Zeewolde gerust te stellen. Met beeld en geluidsanimaties werden de vliegbewegingen voor ons dorp gesimuleerd. Volgens Alders is de geluidsoverlast miniem en hoeven we ons geen zorgen te maken. Leefbaar Zeewolde stelt echter grote vraagtekens bij de gepresenteerde resultaten en blijft de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Lelystad Airport met argusogen volgen. Met name de geluidssimulaties leveren meer vragen dan antwoorden op.

Geluidsoverlast

De simulaties werden gedaan met één soort vliegtuig (een Airbus A319) op één tijdstip en op twee punten in ons dorp: één aan de noordelijke rand van het Horsterveld, een ander in het centrum. Wat niet werd meegewogen zijn de veranderingen van de wind die het geluid versterkt kunnen meedragen. Ook werden er geen simulaties uitgevoerd met verschillende vliegtuigen waarvan bekend is dat er grote verschillen in geluidsproductie zitten. De afwijkingen in de baan werd op 600 meter links en rechts van de ideale route gezet maar werden niet meegewogen in de simulaties. Mogelijke afwijkingen en de bocht die vlakbij Zeewolde wordt gemaakt door opstijgende vliegtuigen kwamen niet in de simulaties voor. Hiermee is dus een serieuze weergave van de geluidsoverlast nog steeds niet gemaakt. Leefbaar Zeewolde verbaast zich erover dat de Alderstafel in de afgelopen 8 jaar zo weinig aandacht aan dit onderwerp heeft besteed. Vast staat dat zowel dalende als stijgende vliegtuigen op een hoogte van 600 meter ons dorp noordelijk op korte afstand zullen passeren. Hogere vliegroutes zijn niet mogelijk door het drukke luchtvaartverkeer van en naar Schiphol.

Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

In 2020 staan er 45.000 vliegbewegingen per jaar gepland. Bij de voorziene openingstijden van 6.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds betekent dit gemiddeld meer dan zeven vliegbewegingen per uur. Op piektijden kan zelfs een veelvoud hiervan worden verwacht. Alders ontkende overigens niet dat er scenario’s klaar liggen die zijn gepresenteerd in de Business Case Lelystad om door te groeien naar 90.000 vliegbewegingen. Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, “De routestructuren leveren ook ernstige overlast op voor onze inwoners en werknemers op Trekkersveld, het recreatieterrein op de Bosruiterweg, het Polenhotel en tientallen agrarische en vaak ook biologische bedrijven in het buitengebied. Daar wordt door Alders veel te makkelijk aan voorbij gegaan”. De plannen van Almere en Zeewolde voor de ontwikkeling van een rustig en landelijk Oosterwold kunnen ook de prullenbak in. De dalende vliegtuigen komen met twee bochten op minder dan 600 meter over dit intergemeentelijke project heen.

Nadelen

Met zoveel nadelen vindt Leefbaar Zeewolde het dan ook onbegrijpelijk dat partijen als VVD, CDA, en D66 achter de plannen voor uitbreiding van Lelystad Airport blijven staan en lijdzaam de provinciale en landelijke bestuurders hierin volgen. Het opgestapte VVD-raadslid Cees Steijger, nu als eenmanspartij in de raad, heeft  een fatalistische houding en beweert dat niemand nog meer iets aan de uitbreiding kan doen. Als je niets doet gebeurt er zeker niets.  Leefbaar Zeewolde zal, net als de afgelopen jaren, blijven ageren tegen deze nadelige ontwikkelingen en er naar streven om de juiste weergave van alle vormen van overlast in kaart te brengen.

De simulaties (bron: Alderstafel.nl)
De simultaties zijn gemaakt in opdracht van de Alderstafel en hebben (blijkbaar) tot doel te laten zien en horen dat het allemaal wel meevalt met de geplande vliegroutes! Oordeelt u zelf.