Een lokale ombudsman bij de uitvoering van de decentralisaties

Zoals het er nu uit ziet zal op 1 januari 2015 de uitvoering van een aantal wetten en regels naar de gemeente overgaan, de zogeheten decentralisaties. Het gaat hierbij om jeugdzorg, om lichte vormen van langdurige zorg die nu nog door de zorgverzekeraars worden betaald, om begeleiding en dagbesteding maar ook om verplichte deelname aan de maatschappij (hulp bij het vinden van werk).

De gemeente Zeewolde is hard bezig om alles voor te bereiden en in goede banen te leiden. De landelijke wet voor de jeugdzorg is pas recent vastgesteld, de andere twee wetten moeten nog worden vastgesteld. Dit baart Leefbaar Zeewolde zorgen. Deze wetten zijn nodig om de zorg op de juiste manier te kunnen uitvoeren en het lijkt erop dat de tijd te kort is voor een goede invoering van de nieuwe wetten. Daarnaast is het de bedoeling dat mensen vanuit eigen kracht gaan bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie hen daarbij kan helpen. Het gaat hierbij om een van de grootste veranderingen in ons maatschappelijk bestel in meer dan honderd jaar. Dat gaat niet zo maar en is ook niet op 1 januari voor elkaar.

Al met al zal er een aantal jaren nodig zijn voordat deze nieuwe wetten efficiënt en op een correcte manier kunnen worden uitgevoerd. Leefbaar Zeewolde vindt dat de mensen hier zo min mogelijk “last” van moet ondervinden. Daarom wil Leefbaar Zeewolde een lokale ombudsman aanstellen die zorgvuldig de uitvoering bewaakt, adviseert waar mensen terecht kunnen als zij er met de gemeente niet uit komen en die de knelpunten van deze veranderingen nauwlettend in kaart brengt. Leefbaar Zeewolde wil verder dat kinderen en zorgbehoevenden in deze overgangsfase niet buiten de boot vallen. Daarom is Leefbaar Zeewolde ook voorstander van het invoeren van een fonds (bestemmingsreserve) waarop in speciale gevallen een beroep kan worden gedaan.