Leefbaar Zeewolde houdt handen vrij om verbouwing gemeentehuis uit te stellen

Leefbaar Zeewolde wil de verbouwingskosten van het gemeentehuis meewegen in de bezuinigingsronde waarmee ons dorp komend jaar wordt geconfronteerd. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk geworden door de tekorten die dit kabinet veroorzaakt bij de decentralisatie van het zorg- en jeugdbeleid. Leefbaar Zeewolde wil in de bezuinigingsronde de mogelijkheid hebben om zelf keuzes te kunnen maken en zich niet bij voorbaat vast te leggen op verbouwingsplannen van het gemeentehuis. Leefbaar Zeewolde geeft altijd voorrang aan het welzijn van de inwoners van ons dorp en aanpassingen aan het gemeentehuis moeten dan maar even wachten. 

In het beraad van 4 maart ging Leefbaar Zeewolde niet akkoord met het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis. Leefbaar Zeewolde wil onder andere het voorstel uitbreiden met een onderzoek naar de lucht- en klimaatssituatie in het gemeentehuis omdat de noodzaak voor een dure investering in klimaatbeheersing nog steeds niet duidelijk is. Maar dat was niet de enige reden om de beslissing rondom de verbouwing uit te stellen. Belangrijker vond de grootste partij van ons dorp dat de mogelijkheid open blijft om de kosten van de verbouwing mee te wegen in de komende bezuinigingsronde. Die ombuigingen zijn noodzakelijk omdat dit kabinet van VVD en PvdA, met steun van o.a. D66 wel de verantwoordelijkheden van zorg en jeugdbeleid naar gemeentes overhevelt, maar niet de noodzakelijke middelen (geld) daarvoor levert. Leefbaar Zeewolde wil daarom een afgewogen oordeel over de bezuinigingen kunnen geven waarbij het uitgangspunt is dat de bevolking niet extra belast wordt. Bovendien wil Leefbaar Zeewolde dat alle middelen beschikbaar blijven om een goede invulling te geven aan het zorg- en jeugdbeleid in ons dorp. Wellicht moet de verbouwing van het gemeentehuis dan maar wat later plaatsvinden.