Oud-Burgemeester Ype Dijkstra informateur Zeewolde

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij is graag bereid die taak op zich te nemen. Leefbaar Zeewolde heeft als grootste partij het initiatief genomen om een informateur aan te zoeken die de mogelijkheden gaat onderzoeken om tot een nieuwe coalitie te komen. Het is logische keus omdat Ype Dijkstra vier jaar geleden met succes een nieuwe coalitie heeft kunnen samenstellen dat ook vier jaar prima met elkaar heeft samengewerkt. Hij volgt de Zeewolder politiek nog steeds en weet dus wat er speelt.

Leefbaar Zeewolde sluit geen enkele partij uit om mee samen te werken. Het is wel belangrijk dat iedereen nu naar de toekomst kijkt en niet in het verleden blijft hangen. Er komen serieuze zaken op ons af de komende jaren en er is politieke moed voor nodig om die aan te pakken.

Vier jaar
Leefbaar Zeewolde wil een stevige coalitie vormen met fracties en wethouders die echt willen samenwerken. Het is belangrijk dat er opnieuw een college komt dat de komende periode van vier jaar volmaakt. Gezien de agenda die er ligt op diverse beleidsterreinen is stabiliteit en continuïteit van groot belang. Er moet vertrouwen in elkaar zijn en er moet op een prettige manier samengewerkt kunnen worden. Hoewel er deze week twee raadsvergaderingen op de agenda staan, beginnen de voorbereidingen zo spoedig mogelijk. Leefbaar Zeewolde wil zich niet op een datum vastleggen wanneer een en ander klaar moet zijn, maar de wens van Leefbaar Zeewolde is dat de informateur voortvarend aan de slag gaat. De kwaliteit van het eindresultaat is belangrijker dan de snelheid.