College-onderhandelingen in Zeewolde in volgende fase

Informateur Ype Dijkstra heeft donderdagavond 24 april verslag gedaan van het informatietraject. Na een serie intensieve gesprekken is hij tot de conclusie gekomen dat een samenwerking tussen Leefbaar Zeewolde, VVD, CU en het CDA kansrijk zou moeten zijn. Net als de afgelopen vier jaar wil Leefbaar Zeewolde tot een duurzame en stabiele coalitie komen.

Vooral de gesprekken die met de vertegenwoordigers van de VVD zijn gevoerd hebben flink bijgedragen aan wederzijds begrip en acceptatie van elkaars standpunten. Die bleken namelijk niet altijd helder, vooral met betrekking op de inspanningen en resultaten die het (demissionaire) college de afgelopen jaren heeft bereikt.

Gelet op de uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee geconfronteerd worden, waaronder bijvoorbeeld  de centralisatie van de zorg, is een duurzaam en stabiele coalitie van groot belang de komende vier jaar.

De informatie periode is thans afgesloten en in het vervolgtraject, de formatie, zullen vooral de programmatische overeenkomsten (en verschillen) aan de orde komen. Ook over de verdeling van de wethouders portefeuilles is dan onderwerp van gesprek.

Leefbaar Zeewolde realiseert zich dat de uitkomst van het informatietraject voor sommigen verrassend kan zijn. De afgelopen jaren hebben wij prima met CU en PvdA/GL in coalitieverband samengewerkt en veel voor ons dorp kunnen realiseren. De verkiezingsuitslag is echter zodanig dat een ‘doorstart’ in deze samenstelling als college onder de noemer ‘duurzaam en stabiel’ niet de meest voor de hand liggende is. De huidige voorliggende combinatie is een goede afspiegeling van de verkiezingsuitslag.

Voor meer informatie:
Namens de onderhandelingsdelegatie,
Rein Zijlstra.
06-54321078