Standpunt collegeleden Leefbaar Zeewolde i.z. luchthavenbesluit Lelystad Airport

In de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 april j.l. is een besluit genomen over de aanvraag luchthavenbesluit Lelystad Airport. Het college heeft in meerderheid ingestemd. Wethouder Prins en Zijlstra van Leefbaar Zeewolde hebben tegen gestemd om onderstaande redenen.

Mede door inspanningen van het huidige college aan de Alderstafel gaan de officiële vluchtroutes niet meer direct over de kern van Zeewolde maar zijn verplaatst naar een route ten noorden van de Gooiseweg. Toch zijn wij er van overtuigd dat deze route, doordat vliegtuigbewegingen zich niet binnen de vastgestelde bandbreedte van 300 meter zullen beperken, ons dorp met ernstig lawaaioverlast zal worden geconfronteerd.
Eerdere besluiten van de Alderstafel uit 2012 rondom aanpassing van vliegroutes Schiphol, om overlast voor woonkernen te beperken, laten grote afwijkingen zien ten opzichte van de daadwerkelijk gevlogen routes. Ter verduidelijk (plaatjes zeggen meer dan woorden) twee links die de situatie rondom Castricum betreffen:

1.  Door de Alderstafel aangepaste vliegroutes schiphol i.v.m. hinder 2012: http://www.alderstafel.nl/uploads/1/4/1/3/14138220/factsheet-vliegroutes.pdf

2.  De daadwerkelijk gevlogen routes (voorbeelden van vliegtijden tussen 06.00 en 10.00 uur): Actuele landings en vertrekroutes: http://www2.vlieghinder.nl/plots/plots.php

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat een naar onze mening belangrijk onderdeel in de MER ontbreekt, namelijk de gevolgen voor de onder de route gevestigde (biologische) landbouwbedrijven.
Zonder dit onderdeel zijn de gevolgen voor deze belangrijke tak van industrie(en de betrokken ondernemers) niet te beoordelen. Dit onderzoek, naar de effecten van vliegveld Lelystad op de landbouwgronden die Zeewolde rijk is, moet nog plaatsvinden. Het mag duidelijk zijn dat de uitstoot van vliegtuigen grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de producten die worden voortgebracht als daar dagelijks vliegtuigen over starten en landen.

Winnie Prins en Rein Zijlstra