Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.

Leefbaar Zeewolde heeft, na het zorgvuldig bestuderen van de beschikbare documentatie, een voorbeeldbrief opgesteld over het Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport van luchthaven Lelystad. Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden om een zienswijze in te dienen bij het Platform Participatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu.
Middels dit 17 punten tellende document kan tot en met 31 juli 2014 bezwaar worden gemaakt tegen onderdelen uit de MER welke naar onze mening niet, onvolledig of onjuist zijn neergelegd.

De voorbeeldbrief is hier te lezen en te downloaden:

In WORD: Voorbeeldbrief_zienswijze_MER_Lelystad_Airport_030714_

Als PDF: Voorbeeldbrief_zienswijze_MER_Lelystad_Airport_030714_

Via deze link komt u terecht op de website van het Platform Participatie waar u de zienswijze kunt indienen:

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/ontwerpluchthavenbesluit/index.aspx

Het indienen van een Zienswijze of bezwaar gaat bij voorkeur digitaal:

Klik hier

Of kan schriftelijk per post aan:

Directie Participatie
O.v.v. Ontwerpluchthavenbesluit Lelystad
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

De voorbeeldbrief staat ook gepubliceerd op de website van de ChristenUnie Zeewolde: www.zeewolde.christenunie.nl.