College-onderhandelingen afgerond, Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie/CDA vormen nieuw college

Woensdagavond 28 mei heeft (in)formateur Ype Dijkstra in een persbijeenkomst zijn rapportage toegelicht over de vorming van een nieuw college bestaande uit Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie/CDA.
Als sinds eind april was duidelijk dat dit de nieuwe coalitie zou worden die kan rekenen op een grote meerderheid in de gemeenteraad. Dat is belangrijk voor een stabiel bestuur in de komende jaren waarin nogal wat veranderingen op de gemeente afkomen.

Leefbaar Zeewolde levert opnieuw twee wethouders in de personen Winnie Prins en Rein Zijlstra terwijl ook Christenunie-wethouder Gerben Dijksterhuis doorgaat in het nieuwe college. Nieuwkomer is de VVD’er Wim van der Es. Er ligt een gedegen coalitie-akkoord waarin vooral te lezen is dat er grote aandacht is voor de zorgtaken die op de gemeente afkomen en dat het succesvolle beleid van de afgelopen vier jaar wordt voortgezet en waar nodig versterkt.