1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad

In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De wijze waarop dat in Lelystad gaat gebeuren, is de afgelopen jaren besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag is een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Op 1 juli, vanaf 18.30 uur is er in Zeewolde een informatiebijeenkomst in de Levant, georganiseerd door de ‘Alderstafel’. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport.

Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

U bent van harte welkom

  • op dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 uur tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192);
  • op woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

De focus zal tijdens de bijeenkomsten liggen op de regio en omgeving waarin deze bijeenkomst plaatsvindt. Uiteraard is een ieder welkom op alle bijeenkomsten en uitgenodigd om ook in te gaan op andere regio’s.

Programma

  • Inloop en informatiemarkt
  • Ontvangst door wethouder Wim van der Es (Zeewolde)
  • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
  • Pauze en informatiemarkt
  • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
  • Afsluiting

Meer informatie

Aanvullende informatie vindt u op de website van de Alderstafel (www.alderstafel.nl). Op het Platform Participatie van de Rijksoverheid vindt u het Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport en overige informatie over het project Uitbreiding Luchthaven Lelystad.

(bron: gemeente Zeewolde)