Leefbaar Zeewolde blijft tegen voorgenomen uitbreiding Lelystad Airport

Op vrijdag 13 juni 2014 heeft het kabinet ingestemd met de uitbereiding van Vliegveld Lelystad.
Een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond  dat Vliegveld Lelystad vanaf 2028 mogelijk winstgevend zou kunnen worden. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar het functioneren van het vliegveld en te weinig naar de andere leefomgeving effecten voor de provincie Flevoland.

Alleen al voor gemeente Zeewolde worden inwoners, de agrarische sector, de toeristische sector, de duurzame energie door windturbines , de invulling van de bouw Polderwijk, de voorgenomen bouw van 15000 woningen in Oosterwold hierdoor negatief beïnvloed. De toename van verkeer en geluid in de regio zullen deze negatieve effecten voor de directe leefomgeving nog meer vergroten.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat het besluit van het kabinet ook deze effecten mee had moeten laten wegen. De motivatie dat hiermee de “Schiphol als een der belangrijkste luchthavens van de wereld zich kan handhaven” (bron:nu.nl), is gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld luchtvaart veel te voorbarig.  Daarbij wordt er nu vanuit gegaan dat er pas in 2028 winst gemaakt kan worden, vooropgesteld dat passagiers aantallen gehaald worden. Dat laatste is ook allerminst zeker gezien de geringe bereidheid van de vliegmaatschappijen om Schiphol te verlaten voor Lelystad.

Dat de provincie Flevoland optimistische geluiden laat horen over economische groei voor de regio is hierin op zijn minst twijfelachtig. Ook van de provincie mag verwacht worden dat er verder gekeken wordt dan alleen het economische belang.

Onder voorbehoud is het vanaf 20 juni tot en met 31 juli mogelijk om bezwaar te maken tegen dit kabinetbesluit. Leefbaar Zeewolde zal daartoe op haar website een bezwaarbrief publiceren welke als voorbeeld kan dienen om bezwaar te maken tegen dit voorgenomen besluit.

Op 1 juli a.s. wordt in de Levant opnieuw een voorlichtingsavond over de Uitbereiding Vliegveld Lelystad gegeven door Dhr. Alders, Voorzitter van de Alderstafel Lelystad .