Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de eventuele gevolgen van ontwikkelingen in het gebied Strand Horst bij Ermelo

Zeewolde, maandag 15 december 2014

Geacht college,

In de Stentor van 3 december jl. stond een interessant artikel over de ontwikkeling in het gebied Strand Horst bij Ermelo. In genoemd artikel werd aangegeven dat er een overeenkomst is getekend om een 7 hectare stuk strand, nabij de aanlegplaats van het Horsterveer, in ontwikkeling te brengen door een vastgoed ondernemer. Er wordt gesproken over een hotel, een restaurant, een wellnessdeel en een sporthal voor grote evenementen. In het verleden zijn er meerdere plannen geweest voor dezelfde locatie: een kartbaan, een waterskibaan een wildwaterkanobaan en outdoor activiteiten. Het is natuurlijk prima dat er in gebied Strand Horst ontwikkelingen plaatsvinden. Maar omdat dit gebied direct aan de overkant van de ‘Zeewolder hoek’ ligt en het Horsterveer daar ook afmeert, is het belangrijk om te weten welke activiteiten er precies zijn gepland.

Over de eventuele gevolgen van ontwikkelingen in het gebied Strand Horst bij Ermelo wil de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende vragen ex artikel 36 RvO aan u ter beantwoording voorleggen:

  1. Is het college op de hoogte van deze plannen zoals geschreven in de Stentor van 3 december jl.
  2. Is er contact geweest met het college van Ermelo over deze plannen?
  3. Hebben de plannen effect op de dienstregeling en uitvoering van het Horsterveer of op de scholieren die met de pont naar de overkant gaan?
  4. Gaan er activiteiten plaatsvinden waar Zeewolde mogelijk hinder van kan gaan krijgen?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld, fractievoorzitter