Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over geluidsoverlast A28

Zeewolde, maandag 15 december 2014

Geacht college,

De afgelopen jaren is het verkeersaanbod van de A28 aanzienlijk toegenomen en regelmatig krijgen wij klachten van inwoners die overlast hebben van het verkeersgeluid van deze snelweg. Met name inwoners van Zeewolde Zuid hebben veel last van dit verkeerslawaai. Doordat er alleen water van Wolderwijd/Nuldernauw tussen de A28 en Zeewolde ligt wordt het verkeersgeluid van de A28 nauwelijks gedempt of verstrooid.

De fractie van Leefbaar Zeewolde wil daarom graag de volgende ex. Artikel 36 vragen aan het college stellen:

  1. Is het college bekend met de Rijkswaterstaat “Geluidsbelasting rond snelwegen”?
  2. Is er vanuit Zeewolde eerder een onderzoek geweest naar de geluidsniveaus van de A28 welke Zeewolde bereikt en wat waren daarvan de uitkomsten? Zijn daarbij ook de verschillende windrichtingen, inclusief windstilte meegenomen?
  3. Kan het college opdracht geven om te onderzoeken wat de actuele geluidswaarden van de A28 snelweg in Zeewolde zijn?
  4. Kan het college de mogelijkheden verkennen voor het plaatsen van een geluidsscherm of andere vorm van geluidswering of geluidsverarming waardoor de geluidsoverlast van de A28 zal verminderen?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld, fractievoorzitter