Wat is de beste locatie voor de atletiekbaan?

Al jaren maakt Leefbaar Zeewolde zich sterk voor een goede bestemming van het zogenaamde G-gebied, het bosgebied aan de overzijde van de weg bij de sportvelden.

Leefbaar Zeewolde heeft voor dit gebied een plan ontwikkeld waarin sportiviteit en ontspanning aansluiten op vrije tijd en de sportbehoefte van ons dorp. De keuze om hier de atletiekbaan te realiseren, zou invulling geven aan een lang gekoesterde wens en een goede aanleiding kunnen zijn om dit bosgebied te gaan ontsluiten.

Toch denkt Leefbaar Zeewolde dat de ijsbaanlocatie een betere keuze is. Er is behoefte aan een basis-atletiekvoorziening, bestaande uit een 4-baans ovaal met een middenterrein. Dit past goed in de ruimte waar nu de ijsbaan ligt. Het is vlakbij het voortgezet onderwijs en diverse lagere scholen en dicht bij de doorgaande noord-zuid fiets route en is daardoor beter en veiliger voor wat betreft de bereikbaarheid en aanloop.

De atletiek vereniging heeft een duidelijke voorkeur voor de ijsbaanlocatie en niet zonder reden. De atletiekvereniging wil haar activiteiten van sporten en bewegen verbreden. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de gemeente en de huidige maatschappelijke ontwikkeling. Zien sporten doet sporten is een gegeven wat geldt voor alle leeftijden. Door de atletiekbaan dichterbij het dorpscentrum te realiseren wordt voor meer mensen de drempel verlaagd om met sporten en bewegen te beginnen.

Natuurlijk zal ook voor de ijsbaan in goed overleg een passende alternatieve locatie moeten worden gevonden.

Helaas wordt de politieke besluitvorming nu vertroebeld door de discussie over de parkeerbehoefte rondom de sportvelden bij sportpark de Horst. Leefbaar Zeewolde vindt dit jammer omdat  een onderzoek naar de parkeerbehoefte in en om het dorp al is opgenomen in het collegeprogramma. Bovendien heeft de atletiekvereniging zelf de parkeerplaatsen nodig omdat zij meestal op dezelfde tijden sporten als de andere verenigingen.  Daarbij komt nog dat er ook gezorgd moet worden voor veilige oversteekplaatsen op de Horsterweg indien de atletiekbaan in het G-gebied zou worden aangelegd.

Het gebruik van de atletiekbaan door de verenigingen van sportpark de Horst wordt aangevoerd als reden om voor het G-gebied te kiezen. Uit gesprekken blijkt echter dat daar bij andere sportverenigingen nauwelijks behoefte aan is.
Ook wordt het argument aangedragen dat in het G-gebied de atletiekbaan makkelijker zou kunnen worden uitgebreid. Een eventuele uitbereiding van het aantal banen wordt door de atletiekvereniging niet voorzien omdat men niet verwacht daar in de toekomst voldoende leden voor te hebben.

In de raadsvergadering van december 2014 bleek het niet mogelijk om tot een besluit te komen voor de realisatie van de atletiekbaan vanwege de locatie. Op initiatief van Leefbaar Zeewolde werd de besluitvorming dan ook aangehouden tot de raadsvergadering van deze maand.

Leefbaar Zeewolde zal de komst van de atletiekbaan niet op het spel zetten vanwege de locatie, maar verwacht van alle politieke partijen in de gemeenteraad dat de locatiekeuze gebaseerd zal zijn op inhoudelijke argumenten die te maken hebben met de atletiekbaan en niet met parkeerplaatsen of andere bijzaken. Hiervoor zijn naar de mening van Leefbaar Zeewolde ook andere oplossingen mogelijk.