Sociaal Domein Zeewolde scoort bovengemiddeld in “Waar staat je gemeente”

In “Waar staat je gemeente” zijn de cijfers over het Sociaal Domein van de eerste helft van 2016 onlangs gepubliceerd.

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein–c635881125744245959/

Het Sociaal Domein monitor kent de volgende deelgebieden: Jeugd, WMO, Participatie, Clientervaring WMO en Stapeling. In vergelijking met Flevoland, maar ook met Nederland  is onze score in goede zin bovengemiddeld. Enkel in de score van jongeren met jeugdhulp liggen we in Flevoland ietsje hoger, maar ten opzichte van Nederland voor de jeugdhulp  ietsje lager waarbij ‘jeugdhulp met verblijf’ 1 procent hoger is dan in de rest van Nederland.

Kun je dan al zeggen dat de uitvoering van de Decentralisatie in onze gemeente nu helemaal geregeld is?

Wethouder Winnie Prins: ”Bij de invoering van de Decentralisaties heeft de rijksoverheid een stevige bezuiniging meegegeven. Dat betekent dat we de zorg en zorgtaken voor  onze jeugd en ouderen overeind moeten blijven houden, maar wel met minder geld.
Door dit goed te organiseren, waarbij we de toegang tot zorg en hulpmiddelen wel zo eenvoudig mogelijk en laagdrempelig houden, kunnen we de kosten naar beneden brengen.  Echter de komende jaren zal de financiële bijdrage van de rijksoverheid nog lager worden. We zullen er dus aan moeten blijven werken om ervoor te zorgen dat het effect daarvan  de kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, zo min mogelijk zal treffen”.