Renovatie of nieuwbouw zwembad het Baken

Donderdag 23 februari 2017 werd tijdens de raadsvergadering het collegevoorstel voor renovatie of vernieuwing van het zwembad op de huidige locatie verworpen. Leefbaar Zeewolde en ook de VVD stemden wel met het collegevoorstel in.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat ons dorp zich gelukkig mag prijzen met een zwembad als betaalbare basisvoorziening. Ook in de toekomst willen we dit graag zo houden. Het collegevoorstel voorziet in een nieuw zwembad, uitgebreid met een extra baan en met 25 meter de juiste lengte voor wedstrijden. Daarbij zijn er extra voorzieningen zoals een beweegbare bodem, een apart bad voor doelgroepen en naar wens kan bijvoorbeeld een glijbaan nog toegevoegd worden. De sporthal blijft in dit plan gewoon staan. Het voorstel is financieel goed onderbouwd en past in de huidige begroting voor de komende jaren.

De partijen die tegen het collegevoorstel stemden, hebben in de raad uitgesproken dat 1) het zwembad ‘best wat mag kosten’, 2) een blikvanger zou moeten zijn en 3) het best op een andere locatie zoals het G-gebied (het bos tegenover de sportvelden) gebouwd zou kunnen worden. Ook het Groene Hart is als optie genoemd. Via een motie heeft een meerderheid van de raad besloten zelf de wenselijkheid en haalbaarheid van een zwembad in ons dorp te gaan onderzoeken zonder dat daar enig financieel kader aan wordt opgelegd. Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Zeewolde, voorstander van een solide financieel beleid, tegen deze motie heeft gestemd.

Leefbaar Zeewolde is bezorgd over de gang van zaken. De wens van CDA, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks, D66, Zeewolde Liberaal en Burger Belang om het sportcomplex mogelijk op een andere locatie te gaan bouwen zet de geldkraan wagenwijd open. Als voorbeeld wordt een nieuwbouw zwembad/sporthal in een andere gemeente aangehaald. Deze accommodatie had een kostprijs ter waarde van bijna het volledige bedrag wat Zeewolde als vrij te besteden financiële reserve heeft. Daarbij zullen de jaarlijkse lasten fors toenemen zonder dat daar dekking voor is. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, en dat de burgers de hogere lasten moeten betalen door een forse verhoging van de OZB!

 

Op 21 april willen de voorstanders van de motie een voorstel presenteren om nog voor de zomer een besluit te nemen. De raadsfractie van Leefbaar Zeewolde zal er in de komende drie maanden alles aan doen om te voorkomen dat Zeewolde afstevent op een financiële ramp!

 

Fractie Leefbaar Zeewolde