Leefbaar Zeewolde verontrust over ontwikkeling Strand Horst

Er wordt al een aantal jaren gesproken over het ontwikkelen van Strand Horst, tegenover Zeewolde. In het Beeldkwaliteitsplan Strand Horst van de gemeente Ermelo is nu een 40 meter hoog hotel met 150 kamers en bijbehorende evenementenhal gepland. Deze ontwikkelingen zijn absoluut niet in lijn met het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren. Leefbaar Zeewolde vindt deze ontwikkelingen dan ook ongewenst en heeft hierover een brief gestuurd aan de Gemeenteraad van Ermelo.

Achtergrond
Het ontwikkelen van Strand Horst is een onderdeel van geplande verbeteringen van het Randmerengebied. In 2001 hebben 17 overheden, waaronder de gemeentes Ermelo, Zeewolde en vele belangenorganisaties het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren ondertekend. Onderdeel van dit convenant is een hoogtebeperking voor bouw in de directe omgeving van het water. Dit is vastgesteld op 20 meter, de gemiddelde hoogte van omliggende boomtoppen. Voor Strand Horst was een ranke klimtoren voorzien. Na lang overleg is een uitzondering opgenomen waardoor de klimtoren kan worden verhoogd tot maximaal 40 meter.

Een hotel van 40 meter hoog
De gemeente Ermelo dreigt nu een plan van een ondernemer te ondersteunen om een 40 meter hoog hotel te gaan bouwen op Strand Horst. Hierdoor lijkt Ermelo zich niet te houden aan het convenant en dit baart ons zorgen. Het hotel zal een grove inbreuk zijn op de gewenste uitstraling van ‘Veluwerandmeren, de ‘Gouden waterlinie van West-Europa’. In het convenant is juist een natuurlijke overgang van het nieuwe naar het historische land voorzien. Een gebouw met een hoogte van 40 meter en een enorme bouwmassa past absoluut niet in dit beeld. Leefbaar Zeewolde hoopt dat de gemeenteraad van Ermelo het convenant alsnog zal respecteren, zoals de gemeente Putten dit wel doet in haar Gebiedsvisie voor strand Nulde.

Evenementenhal
Bij het hotel is tevens een evenementenhal voor congressen, beurzen en autoshows voorzien. Het bevreemdt Leefbaar Zeewolde dat ook dit initiatief draagvlak lijkt te hebben in Ermelo. Het zal de kwaliteit van het Randmerengebied zeker niet versterken. Het economische belang van de ondernemer lijkt ook hier te prevaleren boven het algemeen- en landschappelijk belang. De hal moet tevens ruimte bieden aan evenementen zoals popconcerten. Extra geluidsoverlast voor Zeewolde en met name Zuid is dan onvermijdelijk.

Geluidsoverlast van de A28
In het Beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst is door Ermelo de wens uitgesproken vrij uitzicht vanaf de A28 naar het strand en het water te hebben. Dit om de aantrekkelijkheid van het gebied vanuit de auto tot z’n recht te laten komen. Leefbaar Zeewolde is bezorgd over het al jarenlange toenemende verkeersgeluid vanaf de A28. De lokale partij is van mening dat een doorzichtige geluidswal of -scherm aangelegd zou moeten worden om het geluidshinder van de snelweg voor het tussenliggende watergebied en Zeewolde tegen te gaan. Leefbaar Zeewolde hoopt hiervoor op steun vanuit de Gemeenteraad van Ermelo.

Leefbaar Zeewolde gaat graag een open dialoog aan met de Raad van Ermelo om te kijken naar mogelijkheden om aan de bezwaren tegemoet te komen en de bezorgdheid weg te nemen.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007