In memoriam Peter Koelewijn, 31 maart 1937- 7 mei, 2017

Dankbaar voor al wat Peter voor ons dorp heeft mogen betekenen, nemen wij afscheid van een betrokken partijgenoot en vriend.

Peter was een betrokken Zeewoldenaar met een grote kennis van het politieke leven in ons dorp. Peter kende Zeewolde en Zeewolde kende Peter. Als ik al iets goeds heb gedaan voor Zeewolde in het algemeen en voor Leefbaar Zeewolde in het bijzonder dan is het wel om Peter te vragen of hij actief wilde zijn bij de partij. Peter stemde hier mee in en werd in 1998 bestuurslid van Leefbaar Zeewolde wat hij tot het laatste moment gebleven is. Hij stond altijd klaar om zich voor Zeewolde in te zetten. Peter was van 1998 tot 2004 lid van de gemeentelijke beroeps- en bezwaarcommissie, werd burgerraadslid van de commissie Onderwijs en Welzijn in 2002, van 2004 tot 2014 vervulde hij die functie als raadslid en tot zijn overlijden was hij burgerraadslid in dezelfde commissie. Peter was in commissie en raad niet alleen een politieke kracht voor onze partij maar als oud-inspecteur van onderwijs ook vraagbaak voor andere commissie- en raadsleden. Peter begeleide in die tijd ook de jeugdraad, waar hij veel plezier in had.

Met zijn lange bestuurlijke ervaring wist Peter de nodige politieke richting aan Zeewolde te geven en zocht daarvoor altijd harmonieuze oplossingen. Peter was een baken van rust en kon onverstoorbaar glimlachend zware politieke stormen doorstaan. Peter was de kalmte zelve maar was ook scherpzinnig in zijn politieke analyses en altijd bereid voor advies en overleg.

Peter was vaak met de toekomst van ons dorp bezig. Hij verwees dan naar andere polderdorpen die eenzelfde ontstaansgeschiedenis hadden als Zeewolde, maar een tien- twintigtal jaren ouder waren. Door politieke en demografische ontwikkelingen in deze dorpen te bestuderen konden we lessen leren waardoor we beter konden anticiperen op toekomstige problemen. Peter was ook medeorganisator van de Leefbaarheidsmonitor, de enquête, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, waarmee de Zeewolder bevolking periodiek geconsulteerd werd over de leefbaarheid in hun omgeving. De meest recente Leefbaarheidsmonitor heeft Peter in april nog nagekeken en suggesties voor verbetering gedaan. We hadden altijd veel plezier om naar Hogeschool Windesheim te gaan als de resultaten werden gepresenteerd door studenten die zich voor die gelegenheid netjes in het pak hadden gestoken.

Peter had ook een aanstekelijke humor waarbij zelfspot niet ontbrak. Bij partijbijeenkomsten wist hij altijd de juiste komische kwinkslagen te lanceren of met een van zijn laatste cryptogrammen de mensen te vermaken. Bij raadsvergaderingen ‘fluisterde’ hij nog wel eens zijn visie aan partijgenoten door wat soms voor iedereen aan de raadstafel en in de zaal hoorbaar was, wat hilarische situaties in de raadszaal opleverde. Peter kon dan met zijn typische markante uitdrukking vragend rondkijken of er iets gebeurd was.

Peter had een uitgebreide palmares van maatschappelijke activiteiten variërend van kroonlid van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam tot voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties van de St. Joriskerk te Amersfoort. Voor deze en talloze andere bestuurlijke functies werd hij in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Voor ons was Peter een onmisbare partijgenoot en vriend die we nu moeten missen. We zijn Peter intens dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor het dorp heeft gedaan.

We wensen de nabestaanden van Peter veel sterkte.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde