Leefbaar Zeewolde stelt op de komende Raadsvergadering vragen over overlast

Op woensdag 12 april jl. heeft de eerste Raad op Straat bijeenkomst in Zeewolde plaatsgevonden. Bewoners van de wijk Horsterveld konden met raadsleden in gesprek in de basisschool “t Kofschip”. De bijeenkomst werd goed bezocht en vele onderwerpen kwamen op tafel.

Een delegatie bewoners van het appartementencomplex aan de Koraal wees op de al jaren durende overlast door jongeren in hun buurt. De overlast uit zich niet alleen door vervuiling van de buurt met blikjes en ander niet-geconsumeerde etenswaren, maar ook door geluidsoverlast dat tot diep in de nacht doorgaat en gepaard gaat met bedreigingen en het lastig vallen van de inwoners.

De inwoners voelen zich niet gesteund door de gemeente ondanks de vele verzoeken tot bijstand om tot een oplossing te komen. Recent blijkt er intensiever contact met de politie te zijn.
Naar aanleiding van deze informatie wil de fractie van Leefbaar Zeewolde voorrang vragen voor deze problematiek en zal in het vragenuurtje van de raadsvergadering van 20 april de volgende vragen naar voren brengen.

1. Is de gemeente op de hoogte van de overlast die bewoners van het appartementencomplex en naburige woongebieden ondervinden.

2. Indien vraag 1 positief is beantwoord, wat is het beleid geweest om de overlast voor de inwoners te verminderen.

3. Indien vraag 1 negatief is beantwoord, wat is er gebeurd met de reacties van de inwoners. Wat voor acties gaat u ondernemen om de overlast voor inwoners te verminderen.

4. Bent u het met ons eens dat een oplossing een integrale aanpak vraagt waarbij straathoekwerkers, politie, inwoners van de koraal en ouders van de overlastgevers nauw betrokken moeten worden. Dit voorkomt dat het probleem zich verplaatst of na een tijd weer terugkeert.

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

06-16782007