Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over Hek niet teruggeplaatst op de Zeewolderdijk

Art_36_vragen_Hek_Zeewolderdijk_okt_2017

In de zomer van 2017 is op  de Zeewolderdijk, tussen de Polderwijk tot aan de Biezenburcht, groot onderhoud aan de weg en het fietspad uitgevoerd. Als onderdeel daarvan is ook het hek tussen de weg en het fietspad weggehaald. Dit hek werd in 2004 geplaatst naar aanleiding van een ongeluk waarbij 2 scooters in het donker frontaal op elkaar botsten, vermoedelijk doordat een bestuurder verblind was door auto’s op het hoger gelegen wegdek. Omroep Flevoland vermeldt in haar reportage op 7 augustus jl. de volgende motivatie voor het verwijderen van het hek: “Volgens de provincie Flevoland, beheerder van de Zeewolderdijk, zijn er de dertien jaar die daarop volgden geen ongelukken meer gebeurd en is enig effect van het hek niet aangetoond.”

Het bovenstaande is voor de fractie van Leefbaar Zeewolde aanleiding om de volgende art. 36 vragen te stellen.

  1. Volgt het college deze redenatie van Provincie Flevoland?
  2. Heeft provincie Flevoland onderzoek gedaan of laten doen waarmee werd aangetoond dat het hek geen effect heeft gehad?
  3. Meerdere gebruikers hebben verschillende keren aangegeven lichthinder te ondervinden wat de veiligheid op het fietspad verminderd. Mocht bij de beantwoording van 2. blijken dat onderzoek nog niet heeft plaats gevonden, is het college bereid om de mogelijkheden voor een onderzoek te verkennen en/of daarover met de provincie in overleg te gaan.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde