Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu

Brief_Tweede_Kamer_commissies_infrastructuur_en_milieu_13_oktober_2017

Vijf fracties, van de gemeenteraad van Zeewolde hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu. De brief verzoekt om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Lelystad Airport tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023. De brief stelt dat er de afgelopen tijd veel en terechte aandacht is geweest over de geplande aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over de provincies Gelderland en Overijssel. Het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland is echter nog schrijnender. Door gevaar voor interferentie met het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegtuigen van en naar Lelystad Airport op een hoogte van 600 meter over het Flevolands grondgebied vliegen.

De brief is een initiatief van Leefbaar Zeewolde, en wordt door de fracties ChristenUnie, CDA, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang, mede ondertekend. Naast het uitstel vragen de fracties ook om de beperkingen voor Lelystad Airport op te heffen waardoor vliegtuigen direct naar kruishoogte kunnen stijgen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de Continuous Descent Approach waardoor aankomende vliegtuigen minder geluidoverlast veroorzaken. Ten slotte wordt voorgesteld om de vliegroute over de Oostvaardersplassen-Markermeer weer te bekijken, aangezien het merendeel van de problemen in Flevoland, Overijssel en Gelderland hiervoor een oplossing zou kunnen bieden.