Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst,700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. Vanwege de massieve bouwmassa’s die de wijde omgeving zullen gaan domineren hebben veel mensen een zienswijze ingeleverd om hierover hun ongenoegen te laten blijken. Leefbaar Zeewolde is in oktober hiervoor een campagne gestart en mensen konden een voorbeeldbrief zienswijze_strandhorst_oktober_2017 downloaden en opsturen.

Gemeente Ermelo heeft ingezien dat deze grootschalige plannen niet zomaar uit gevoerd kunnen worden, maar dat eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) hiervoor gemaakt moet worden.
Voorlopig heeft dit alle plannen nu 9 maanden opgeschort.

Lees HIER en  HIER en HIER de nieuwsartikelen van ‘De Stentor’.