Vier fracties uit gemeenteraad Zeewolde uiten bezorgdheid in brief aan Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Op dinsdagmiddag 15 mei vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de geactualiseerde MER voor Lelystad Airport. De fracties van ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks en Leefbaar Zeewolde uit de gemeenteraad van Zeewolde hebben naar de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd. De fracties spreken hun bezorgdheid uit over de onduidelijke gevolgen van een nieuwe indeling van het luchtruim in 2023 voor het dorp Zeewolde. De nieuwe indeling moet zorgen voor een verminderde geluids- en milieu overlast van de vliegtuigen door snellere stijging- en een geleidelijker daling regime.
Voor de fracties blijft het volstrekt onduidelijk of deze verbeteringen ook zullen gelden voor de provincie Flevoland, en met name voor geplande laagvliegroutes langs Zeewolde. Tot nu toe is gebleken dat de aanpassingen in de oorspronkelijke routes voor Zeewolde negatief uit pakken.
De fractievoorzitters verzoeken eveneens om opnieuw naar de uitvliegroutes boven de Oostvaardersplassen te kijken waardoor inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel beter ontlast kunnen worden.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

www.leefbaarzeewolde.nl