Bestuursverandering

Afgelopen maandag heeft Reinier van Baalen op de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen als secretaris van Leefbaar Zeewolde. Reinier bekleedde deze functie al geruime tijd, ook in de vorige raadsperiode waar hij tevens als burgerraadslid deel uit maakte van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn en de raadswerkgroep Vergaderwijze. Het bestuur en fractie is Reinier zeer erkentelijk voor de vele jaren die hij aan de partij heeft gewijd.

De nieuwe secretaris is Karin Ekker-Vording. Zij is sinds een jaar actief in het bestuur. Op de foto voorzitter Steven Scheffer met Reinier van Baalen en Karin Ekker-Vording.