Leefbaar Zeewolde ageert tegen zonnepanelen in het Horsterwold

Tijdens de commissievergadering van donderdag 31 oktober maakte Leefbaar Zeewolde duidelijk dat ze niets ziet in de plannen om 7 ha zonnepanelen neer te zetten in het bos nabij de rotonde Spiekweg-Kruisboog langs de Groenewoudseweg. Het plangebied is gelegen aan de noordrand van het Horsterwold tegen de wijk Horsterveld Noord. Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde hierover: “Mensen maken dagelijks gebruik van dit bos om hier de kernwaarden van ons dorp te zoeken: rust ruimte en natuur. Een 7 ha oppervlak aan zonnepanelen hoort daar niet thuis. Van onze bossen blijf je af.”

“Dit voorstel heeft ons min of meer overvallen”, stelt Theun Schaaf, woordvoerder van Leefbaar Zeewolde. In een eerdere vergadering begin dit jaar heeft de lokale partij een aantal plekken aangewezen die voor bebouwing met zonnepanelen in aanmerking komen. Theun Schaaf: “Wij zijn voor locaties die momenteel geen functie hebben en ver buiten de kern van ons dorp liggen. Verder willen we graag dat boeren de gelegenheid krijgen om met zonnepanelen te experimenteren, waarbij ze ook met de landschappelijke waarden rekening moeten houden”. Het is duidelijk dat de boodschap van Leefbaar Zeewolde na al die jaren nog sterk doorklinkt: ‘niet bouwen in het bos’.

Tijdens de vergadering bleek dat menig inspreker het eens was met de duidelijke stelling van Leefbaar Zeewolde. Verschillende fracties wilden pas bij de raad het definitieve besluit nemen. Komende raadsvergadering zal blijken of er een raadsmeerderheid is om de plannen tegen te houden.