Leefbaar Zeewolde blijft strijden tegen aantasting natuur rond het dorp Zeewolde

Staatsbosbeheer is platzak en daarom op zoek naar geld. Een open gedeelte in het bos langs de Groenewoudseweg is volgens Staatsbosbeheer natuur van mindere kwaliteit en kan daarom worden gebruikt voor de realisatie van een zonnepark met 28.000 zonnepanelen op 7,5 Hectare grond. Dat is op zichzelf al heel bijzonder want ook een open plek in het bos is een onderdeel van dat bos en zeker geen plek met een lage natuurwaarde. Juist de diversiteit maakt een bos tot een compleet natuurgebied.

Volgens de geldende regels kan er op deze bos locatie wel een recreatieve ontwikkeling worden gerealiseerd en daarom is over het zonnepark een recreatief sausje gegoten. Volkomen ongeloofwaardig eerlijk gezegd. Zoals in de raadsvergadering betoogd; een roze geschilderde olifant blijft een olifant, ook als je met elkaar afspreekt dat die roze olifant een biggetje wordt genoemd.

Helaas heeft de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad toch ingestemd met de realisatie van het zonnepark. Veel inwoners van Zeewolde hebben aangegeven hier tegen te zijn maar uiteindelijk stemden VVD, CU, PvdA/GroenLinks en D’66 toch voor.

Leefbaar Zeewolde luistert wel naar de mening van de inwoners van Zeewolde en is en blijft tegenstander van dergelijke ontwikkelingen in de natuur rond ons dorp. Dat was ook de reden dat Leefbaar Zeewolde is opgericht; wij verloochenen ons zelf niet. De natuur staat overal onder druk en er zijn genoeg alternatieven te bedenken om op een andere locatie zonneparken te bouwen. 
In dit geval speelde het geldelijk gewin weer eens de eerste viool. Staatsbosbeheer beloofde een deel van het verkregen geld ter beschikking te stellen aan de gemeente. Leefbaar Zeewolde had liever gezien dat de natuur rondom ons dorp niet wordt aangetast.