Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de “Toekomstvisie Zeewolde 2040” aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met een uitgebreide inventarisatie en enquête die in april tijdens de woonmanifestatie begon, is dit visiedocument wat inwoners van Zeewolde in de toekomst 2040 van hun dorp verwachten.
Burgemeester GerritJan Gorter nam als voorzitter van de gemeenteraad de Toekomstvisie van de inwoners van Zeewolde in ontvangst. 
De avond was goed bezocht en met behulp van een quiz en presentatie werd een toegelicht hoe deze toekomstvisie tot stand is gekomen. 

De Toekomstvisie leest u hier: 

Toekomstvisie Zeewolde 2040

Burgerpanel toekomstvisie Zeewolde