Artikel 36 vragen over kosten Veiligheidsregio/brandweer

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft in november Artikel 36 vragen gesteld over de toenemende kosten die voor de brandweer betaald moeten gaan worden. Onze brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland waarin hulpverlenende diensten zijn samengebracht.

Lees hier de vragen en de beantwoording waaruit blijkt dat wij als gemeente sinds de regionalisering in 2009 nauwelijks meer zeggenschap hebben over onze lokale brandweer.