Voltallige gemeenteraad vindt de Toekomstvisie een goede positieve basis

Op 6 februari jl. tijdens de Commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving hebben alle acht politieke partijen in de gemeenteraad van Zeewolde de Toekomstvisie omarmt als het uitgangspunt voor de verdere verkenning naar de nieuwe Structuurvisie. 

Portefeuillehouder Winnie Prins kreeg menig compliment voor het traject wat hiertoe vorig jaar samen met de inwoners van Zeewolde is gevolgd. In de raadsvergadering van  20 februari 2020 werd de Toekomstvisie als hamerstuk bekrachtigd.
Leefbaar Zeewolde is natuurlijk blij met de grote gedragenheid voor dit belangrijke stuk als opmaat naar de nieuwe structuurvisie.
De structuurvisie 2022 wordt het vervolg op de eerdere Structuurvisie 2012-2022 waar Leefbaar al veel van haar kernwaarden in zag terugkomen.

Toekomstvisie Zeewolde 2040

Toekomstvisie Zeewolde 2040