Voorkom verjaring van mogelijke schade door Lelystad Airport

Verwacht u in de toekomst schade door laagvliegroutes Lelystad Airport? Kom dan nu in actie!

Lees hier Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport van het Ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat

Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is op 1 april 2015 in werking getreden. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) ondervindt een schadeclaim indienen. Het recht op vergoeding voor schade verloopt na 5 jaar.

Naar verwachting zal eind dit jaar Lelystad Airport voor groot vliegverkeer in gebruik worden genomen en zullen vakantievliegtuigen van en naar het vliegveld op korte afstand en op lage hoogte langs ons dorp scheren. Voor Zeewolde Polderwijk, Horsterveld, een groot gedeelte van het buitengebied maar ook elders kan dit voor geluidsoverlast en extra uitstoot zorgen waardoor u mogelijk wordt benadeeld, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde daalt. U heeft dan het recht om een nadeelcompensatie te claimen door de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Dit is een lastig en ingewikkeld traject waarbij de indiener ook daadwerkelijk moet aantonen welk nadeel of schade er vanwege de uitbreiding van Lelystad Airport is ontstaan en waar uiteindelijk de minister beslist of er nadeelcompensatie wordt toegekend.
Na 1 april 2020 vervalt echter het recht om schade te claimen tenzij u met een ‘stuitingsbrief’ aangeeft dit recht te willen behouden.

Van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben we een ‘stuitingsbrief’ gekregen die u hieronder kunt downloaden. Alleen uw persoonlijke gegevens toevoegen en daarna bij voorkeur de brief aangetekend versturen naar:

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. de heer J.H. Dronkers
Postbus 20901
2500 EX  DEN HAAG

Download hier de brief:
Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019

Het opstellen van de brief is door een jurist gedaan en daarmee zijn kosten gemoeid.
U kunt hiervoor een donatie doen. 

Speel op safe en voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport!

Eerder werd hierover in De Stentor een artikel over gepubliceerd.

 

Evert Ekker
Fractielid Leefbaar Zeewolde
06-51497085