Stuitend beleid vraagt om stuitingsbrief

“U moet nu klagen”. “Maar er valt niets te klagen”. “U moet nu klagen anders vervallen al uw rechten om in de toekomst te klagen.” Deze absurde dialoog vat de kern samen van het probleem waarmee mensen worden geconfronteerd die in de toekomst last krijgen van Lelystad Airport. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie bieden gelukkig een oplossing voor de inwoners van Zeewolde.

Wat is er aan de hand? Vijf jaar na het luchtvaartbesluit vervalt het recht om een klacht tot schadevergoeding tegen Lelystad Airport in te dienen als bijvoorbeeld uw huis minder waard is geworden door overvliegende vliegtuigen. Echter, sinds het besluit vijf jaar geleden is vastgesteld is er nog geen passagiersvliegtuig vertrokken… waardoor er ook niets te klagen valt. De termijn van vijf jaar blijft echter wel staan waardoor het recht van beklag per 1 april 2020 vervalt. De oplossing wordt geboden door het sturen van een zogenaamde stuitingsbrief die de mensen recht geeft om ook in de komende vijf jaar hun bezwaren kenbaar te maken.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben bij motie in de raad geprobeerd om de gemeente te laten assisteren in het formuleren en verzenden van de stuitingsbrief. De overige partijen zagen dit niet als taak van de gemeente. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie vinden dat juist hier de gemeente de bewoners behulpzaam moet zijn gezien de bijzondere juridische situatie die is ontstaan.

Om die reden zullen Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie op zaterdag 14 maart van 12 uur tot 14 uur in de Openbare Bibliotheek aanwezig zijn om de stuitingsbrief aan bewoners van Zeewolde uit te delen en verder toe te lichten. Een voorbeeldbrief is inmiddels ook beschikbaar op de websites van beide partijen. U hoeft alleen uw naam en adres gegevens in te vullen en daarna aangetekend per post versturen.

Evert Ekker, woordvoerder van Leefbaar Zeewolde, “We hopen op deze manier de mensen de gelegenheid te geven om ook in de toekomst recht van spreken te hebben. Als u nadeel van de luchthaven en vliegtuigen ondervindt, dan kunt u daarvoor gecompenseerd worden als u tijdig via de stuitingsbrief dit recht heeft behouden.”. Ernst Bron woordvoerder ChristenUnie “Bewoners moeten dit weten en met deze campagne hopen we alle inwoners hiermee te informeren.”

 


Hieronder vindt u de stuitingsbrief. Uw naam, adresgegevens en datum kunt u invullen en vervolgens de brief aangetekend versturen naar:

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. de heer J.H. Dronkers
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019

 

Dit is de factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin staat meer informatie over de nadeelcompensatie.

Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport