Leefbaar stelt artikel 36 vragen over de opening afvalbrengstation (ABS)

Leefbaar Zeewolde heeft aan het college artikel 36 vragen gesteld over de drukte die is ontstaan vanwege de beperkte toelating op het afvalbrengstation. Hierdoor staan veel inwoners langdurig in de rij om hun afval op het afvalbrengstation (ABS) in te kunnen leveren.
De beperkte toelating is het gevolg van het Covid 19 virus beleid om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, ook naar de medewerkers van het afvalbrengstation.

Hieronder staat de integrale tekst van de ingediende vragen: 
 20200414 LZ Afvalbrengstation_V

Lees hier de beantwoording van het college:
20200528.05A4 Brief beantwoording ex art 36 vragen inzake afvalinzameling

Geacht college,

In deze tijden van Corona gaat de eerste aandacht terecht uit naar de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Wij zijn ons bewust van uw belangrijke rol in deze en daarvoor wensen wij u veel sterkte. Met erkenning van de huidige situatie willen wij graag in onze artikel 36 vragen het volgende onderwerp aan de
orde stellen.

De intelligente lockdown, vooralsnog afgekondigd tot en met 28 april aanstaande, geeft veelal aanleiding om een (voorjaars)schoonmaak te beginnen en het verzamelde grof vuil en groenafval naar het ABS (Afvalbrengstation) te brengen. Vanwege Covid 19 is de inname-capaciteit verminderd door het instellen van de “maximaal 5 tegelijk”-
regel: een regel die zeer terecht is en door eenieder begrepen en gerespecteerd wordt.
Wat volgens ons niet of onvoldoende is gecommuniceerd met de inwoners van Zeewolde betreft de beleidslijn van de gemeente om bewoners te verzoeken alleen in noodzakelijke gevallen (bv rondom een verhuizing ) het ABS te bezoeken (genoemd in de memo van dhr. Damstra en verstuurd naar de raadsleden d.d. 9 april). Dat is volgens ons een van de redenen waardoor er lange wachtrijen (files) ontstaan die rondom het ABS voor een verkeersonveilige situatie zorgen.
Verder kan het lange wachten tot ‘opgeven’ leiden waarbij er een potentieel gevaar van illegale dumpingen bestaat.
Ten slotte, constateren wij een aantoonbare verhoging van het aantal bijzettingen bij de ondergrondse afval containers.

Deze situatie geeft voor ons aanleiding om de volgende art. 36 vragen te stellen, waarin wij ook impliciet enkele oplossingsrichtingen aan u willen voordragen.

1. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat de communicatie om bewoners te
verzoeken alleen in noodzakelijke gevallen (bv rondom een verhuizing ) het ABS te bezoeken kan
worden verbeterd of moet worden uitgebreid?

2. Indien vraag 1. positief beantwoord is, wanneer kunnen wij dan de verbeterde communicatie hierover
verwachten?

3. Is het college bereid op korte termijn met (creatieve) oplossingen te komen om de inname-capaciteit
van grofvuil en tuinafval te verhogen?

Met vriendelijke groet,
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde