Komen er windmolens in het Wolderwijd?

 

In de laatste raadsvergadering (23 april jl.) werd aan de raad verzocht om het “Flevolands bod” van de Regionale Energiestrategie (RES) vast te stellen. Deze RES 1.0 is de provinciale bijdrage aan de landelijke duurzame energie opwekking. Bij de fractie van Leefbaar Zeewolde gingen onmiddellijk alle alarmbellen af bij een KAART waar het toekomstig zoekgebied voor wind energie werd aangegeven. In onze gemeente betreft dit zoekgebied een strook van enkele kilometers breed vanaf de Stichtse brug langs de randmeren met het hele bos gebied waar de Eemhof in ligt tot aan de Nijkerkerweg. Vanaf daar verder de hele kuststrook via Zeewolde tot aan Harderhaven, inclusief een groot deel van het Wolderwijd! 

Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld gaf aan grote zorgen te hebben en verzocht de wethouder om de kaart uit het RES te halen. De wethouder antwoordde dat het kaartje voortkomt uit eerder vastgesteld provinciaal beleid. Volgens hem doet ‘het kaartje feitelijk niets’ en mocht dit in de toekomst gaan wijzigen ‘dan bent u als gemeenteraad daarvoor aan zet’ maar deed de toezegging om de zorgen omtrent dit kaartje over te brengen bij de provincie.

De motie waarin werd verzocht om kenbaar te maken dat de aangegeven zoekgebieden voor opwekken van windenergie op het grondgebied van Zeewolde ongewenst zijn, kreeg echter geen meerderheid in de gemeenteraad. 

”Het moet niet gekker worden. Eerst komen er zonnepanelen in een bosrijke omgeving (Groenewoudseweg red.) en nu worden er windmolens in het Wolderwijd gepland. Dit gaat in tegen alle kernwaarden die we voor ons dorp willen behouden: de rust, ruimte en natuur”

Wij zullen verdere stappen gaan ondernemen om de provincie op andere gedachten te brengen en we willen graag daarbij uw hulp. 

Wat vindt u als inwoner van Zeewolde van deze plannen?

 

RES zoekgebied windenergie Zeewolde detail

  • Mag het bosgebied in de Zuidlob in de toekomst wijken voor windmolens?
  • Mogen er nieuwe windmolens vanaf de Nijkerkerbrug tot aan de RCN Camping of langs de dijk van Zeewolde naar Harderwijk geplaatst worden?
  • Vindt u windmolens in het Wolderwijd passend?
  • En wat vindt u van kleinschalige windenergie projecten in het stedelijke- en landelijke gebied?
 

Met het formulier hieronder kunt u reageren. Uw naam en e-mail adres worden vertrouwelijk behandeld.

 

Geef hier uw reactie:

 

Indien u vaker bij politiek actuele gebeurtenissen direct geïnformeerd wil worden, stuur dan via het contact formulier uw e-mailadres en/of adres gegevens. Natuurlijk zullen we uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.