Wat gebeurt er met The Lux?

Leefbaar Zeewolde is geschrokken van de rigoureuze sloop- en bouwplannen van “The Lux” op het Raadhuisplein.
Op de website https://deaanloopzeewolde.nl wordt aangegeven dat er een volledige sloop van het huidige gebouw (restaurant, theater en zalen)  is gepland met herbouw van circa 19 appartementen verdeeld over vijf verdiepingen en een horeca-faciliteit.

Leefbaar Zeewolde is voor twee redenen tegen de plannen; Het nieuwe vijf verdiepingen tellende gebouw als ‘Landmark’ valt uit de toon met de gelaagde opbouw en typische architectuur van de gebouwen rondom de Aanloophaven. En het slopen van ‘The Lux’ betekent ook het einde van een cultureel platform in het Centrum, een gemis dat naar onze mening niet kan worden opgevangen.

In het huidige bestemmingsplan wordt de nadruk gelegd op “gezinshaven” en “maatschappelijk”. Om het plan te kunnen verwezenlijken moet daarom het bestemmingsplan ingrijpend worden  gewijzigd. Op de website van de projectontwikkelaar staat aangegeven dat Burgemeester en Wethouders in principe medewerking willen verlenen mits het plan op voldoende draagvlak kan rekenen.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat locatie en functie van ‘The Lux’, Aanloophaven en buurt overschrijdend zijn en dat voor een besluit over sloop en herbouw de bevolking van Zeewolde breed moet worden geconsulteerd. Genoeg redenen voor Leefbaar Zeewolde om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor nadere uitleg.

Klik hieronder voor de Artikel 36 vragen:

 Artikel 36 vragen Leefbaar Zeewolde over plannen De Aanloop Zeewolde

Lees hier de beantwoording door B&W:

20200513 LZ De Aanloop_A

 

Zeewolde, 13-05-20.
Ex Artikel 36 vragen “de Aanloop”

 

Geachte College,

Via de openbare website https://deaanloopzeewolde.nl hebben wij kennis genomen van het rigoureuze sloop- en bouwplan van het gebouw The Lux, Raadhuisplein 19-20 te Zeewolde. Het plan bestaat uit de volledige sloop van het pand Raadhuisplein 19-20 en de herbouw met horeca en circa 19 appartementen.

Op de website van de projectontwikkelaar van dit plan is het volgende te lezen: 
(quote)”……. Dit plan is beoordeeld door de gemeente Zeewolde. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt……”.

Om het plan te kunnen verwezenlijken dient het bestemmingsplan ingrijpend te worden aangepast / gewijzigd. Het vigerende Bestemmingplan (Bestemmingsplan Haven- en Strandgebied-14 februari 2013)  voorziet onder meer het volgende: 
Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de Aanloophaven zijn:

  • Zeewolde is een dorp waar water, natuur en ruimte belangrijke kwaliteiten zijn. Dit betekent voor de aanloophaven dat de ontwikkeling kleinschalig, met een menselijke maat en een begrijpelijke architectuur moet zijn.
  • Zeewolde is duidelijk zichtbaar vanaf het Randmeer/Wolderwijd en presenteert zich door de gelaagde opbouw op een aantrekkelijke manier.
  • Naast goede havenvoorzieningen en horeca zal er ook meer te zien, te doen en te beleven moeten zijn in de Aanloophaven. Goede havenvoorzieningen zijn geen trekker/vaardoel op zich, maar een basisvoorwaarde. Daarom ook evenementen in de haven faciliteren.

 

Vragen:

  • Klopt de quote op de website van “deaanloopzeewolde” dat het College van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan dit rigoureuze en beeld-wijzigende plan?
  • Zo ja, welke motivatie ligt ten grondslag ligt aan de principe medewerking?
  • Is het college met Leefbaar Zeewolde eens dat het gepresenteerde plan een ingrijpende beeld-wijziging van de Aanloophaven zal betekenen?
  • Hoe verhoudt zich het plan tot het huidige bestemmingsplan? In het huidige bestemmingsplan wordt de nadruk gelegd op “gezinshaven” en “maatschappelijk”. 
  • De ontwikkelaar stelt “dat het belangrijk is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt”. Wat zijn de normen om te komen tot draagvlak / hoe wordt draagvlak verkregen?

Leefbaar Zeewolde vraagt het college de vragen conform het Reglement van Orde van de Raad 2016, Artikel 36, lid 4, mondeling te beantwoorden in de eerstvolgende raadsvergadering. 

Met vriendelijke groet

 

Fractie van Leefbaar Zeewolde

i.o. H. Hermans

B. Sonneveld
Fractievoorzitter.


The Lux,
Foto genomen op 15 mei 2020