Leefbaar Zeewolde reactie op onderzoeksrapport BING

In een extra raadsvergadering op 4 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde gereageerd op het onderzoeksrapport BING welke in opdracht van de gemeenteraad gemaakt is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld:

“Heeft zich een integriteitsprobleem voorgedaan bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen?”

Ter verdere omkadering van deze onderzoeksvraag zijn ook 4 navolgende doelstellingen voor het onderzoek vastgesteld. U leest ze in het rapport.

Lees HIER de reactie van Fractievoorzitter Ben Sonneveld in de raadsvergadering 4 februari jl op het onderzoeksrapport.

Lees HIER de Aanleiding en Onderzoeksvragen voor het BING rapport in de volledige rapportage “Rapport Onderzoek 20 januari 2021”