Op Omroep Flevoland verscheen onlangs het bericht dat volgens de provincie Flevoland de opening van Lelystad Airport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de ‘hinder door nachtvluchten op Schiphol’. Zij reageert hiermee op het voorstel om op Schiphol geen nachtvluchten tussen 23:00 uur en 06:00 uur te laten plaatsvinden of deze in aantal sterk te verminderen, waardoor de overlast voor de omwonenden van Schiphol zal afnemen.
In de ingediende zienswijze Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening heeft de provincie Flevoland met steun van de gemeente Lelystad gepleit dat de nachtvluchten van Schiphol op Lelystad Airport welkom zijn. “Nachtvluchten worden verplaatst naar de dag en Lelystad Airport biedt daar ruimte voor”

Een bijzonder vreemde redenering. De nachtvluchten zijn er immers met een reden. Nachtvluchten zijn ooit ontstaan om meer geld te kunnen verdienen door vaker te vliegen. Met nachtvluchten kun je op een dag met één vliegtuig met bemanning vaker naar bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied vliegen.

Maar volgens de provincie gaat het om het aantal beschikbare slots, want daarvan zijn er op Schiphol overdag te weinig beschikbaar. En daarom zijn er nachtvluchten. Leefbaar Zeewolde zal deze redenering niet voluit bestrijden maar vindt het wel bijzonder vreemd dat dit als argument wordt gebruikt. Waar een vakantiecharter op één dag twee vluchten naar een vakantie eiland in Griekenland kan vliegen, stelt de provincie dat die tweede vlucht óók overdag gevlogen kan worden. En ja, dat kan inderdaad als de vakantiecharter hiervoor een extra vliegtuig en bemanning beschikbaar heeft. Of hebben Lelystad Airport en eigenaar Schiphol gewoon bedacht dat er nog meer vakantievluchten maatschappijen welkom mogen zijn in plaats van de al aanwezig maatschappijen over te hevelen naar Lelystad Airport, conform het besluit van de Tweede Kamer. En wordt de provincie Flevoland nu gebruikt om deze boodschap over te brengen?

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad grijpen elk argument aan om het onzalige plan van Lelystad Airport alsnog te laten slagen en voeren nu deze vage reden aan. De inwoners van Flevoland worden hierbij wederom genegeerd.
Leefbaar Zeewolde doet een stevig moreel appel op de Provincie Flevoland om op te komen voor alle inwoners die geluidshinder en milieuoverlast van de laagvlieg routes zullen gaan ondervinden. Juist daarvoor zou de provincie Flevoland zich moeten inzetten net zoals provincie Overijssel en Gelderland dat doen.

Op persoonlijke titel heeft Leefbaar raadslid Ekker ook een zienswijze ingediend op de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van de voorbeeldbrief van SATL. De zienswijze bevat zijn opvatting over Lelystad Airport en de laagvliegroutes. De zienswijze wordt door Leefbaar Zeewolde volledig ondersteund.